ZAORALOVÁ VERONIKA, MGR.

Specializace

SOCIÁLNÉ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ; problematika poruch chování u dětí

Vzdělání:
Maturitní zkouška | 1996
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

absolventka vyšší odborné školy| 1999
Vyšší odborná škola CARITAS Olomouc
Titul diplomovaný specialista v oboru charitní a sociální péče

absolventka univerzity palackého v olomouci| 2011
Vysokoškolské vzdělání s vyznamenáním v magisterském studijním programu Pedagogika – sociální práce

Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti| 2002
na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle vyhlášky MV ČR č. 345/2000 Sb.

Průběžné vzdělávání v oboru formou kurzů, školení

Zkušenosti v oboru

kontaktní pracovník, pracovník linky důvěry | K-centrum Přerov, Kappa-Help o.s. | 1999–2002
terénní sociální pracovník | okresní úřad přerov | 2002–2003
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
kurátorka pro děti a mládež | Městský úřad přerov, později Magistrát města Přerova | 2003 – dosud
Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, orgán sociálně-právní ochrany dětí
Lektorská činnost
Vzdělávání školních metodiků prevence

INTERNETPORADNA
zde působím dobrovolnicky od roku 2000

Organizace, v níž působím

Magistrát města Přerova
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí