WENCLOVÁ, NIKOLA, MGR.

Specializace

Sexualita, partnerská a rodinná problematika, kariérové poradenství.

Zkušenosti v oboru

Jsem absolventkou dvou univerzit – Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci

 

S radostí a pokorou se budu snažit o zúročení všech získaných znalostí. Těch se mi dostalo i díky několika kurzům – Kompletní krizové intervenci a Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Organizace, v níž působím

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace.