VOČKA ZBYNĚK, MGR., BC.

Specializace

Sociálně právní problematika, problematika osob se sluchovým postižením, péče o osobu blízkou.

Zkušenosti v oboru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta – speciálně pedagogická andragogika.
Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta – právo sociálního zabezpečení

 

Základní škola pro sluchově postižené Sv. Kopeček – vychovatel v experimentální třídě pro hluchoslepé

Úřad práce v Olomouci – práce s osobami se změněnou pracovní schopností

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor sociálních věcí

Spolupracuje např. s Aliancí pro individualizovanou podporu – https://aipp.cz/experti/

Organizace, v níž působím

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí