SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC

Specializace

Oblast cílové skupiny osoby se tělesným postižením, senioři – sociální dávky, pnp, kompenzační pomůcky, řešení bezbariérovosti

Zkušenosti v oboru

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nestátní nezisková organizace, kterou v roce 1994 založili lidé se zdravotním postižením. Od té doby se snaží různými prostředky vytvářet rovnoprávné postavení člověka s tělesným postižením ve společnosti.
Spolek Trend vozíčkářů poskytuje tyto služby:

  • Osobní asistenci
  • Sociální rehabilitaci
  • Odborné poradenství (sociální, psychologické poradenství a poradenství v oblasti bezbariérovosti)
  • Půjčovnu kompenzačních pomůcek
  • Sociální podnikání
  • Volnočasové aktivity
  • Dobrovolnickou službu

Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením a senioři.

Organizace, v níž působím

SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC

Kontakt

Sídlo poradny
Lužická 7
779 00 Olomouc

Jednotliví pracovníci

Mgr. Martina Brožová, PhD. – sociální pracovnice
Mgr. Andrea Valová – psycholog
Mgr., Bc. Zdeňka Vyoralová, DiS. – sociální pracovnice
Bc. Kamila Zábojová – sociální pracovnicetel.: : 732 430 321
e-mail: poradna@trendvozickaru.cz
web: www.trendvozickaru.cz