Sociální pracovník

Co nabízíme

Co požadujeme

Co bude náplní práce

Další informace

V případě zájmu nám prosím zašlete motivační dopis a životopis. Do motivačního dopisu vložte úvahu na téma specifika práce s lidmi s duševním onemocněním v rozsahu minimálně 2 odstavce, maximálně 1 A4. Vybraní zájemci budou přizváni k výběrovému řízení, které se uskuteční v sídle organizace v polovině listopadu.

Požadované dokumenty zasílejte na email jana.palouskova@iporadna.cz do 8. 11. 2021. Těšíme se na setkání s Vámi.