Složitá životní situace

Sidoni

Dobrý den,
Od 21.2.2022 jsem na memocenské se zhoubným invazivním nádorem prsu (7 nálezů) Od 26.4.2022 mi bl přiznán invaalidní důchod III.stupněinvalidity s omezením 70 procent. Podle toho, co čtu, mám nárok na soběh důchodu anemocenské hrazené OSSZ, pouze 70 dnů. Obvodní paní dokorka mi tedy nemocenskou ukončí. Tomu rozumím. Jsem nyní jediný majitel i zaměstnsnec firmy. Na základě čeho budu dále ve firměpůsobit? Nepracuji,nemám nemocenskou…..neplacené volno to neřeší,z toho se plstíodvodx ns OSSZ a ZP. Co budu pro účely mé ZP a OSSZ vxkazovat. I nadále nemocenskou nemohu.Výdělek nemám. Nikde tooto najít nemohu. Vudee se píše, ž o nemocenskou příjdu, tak co bude v měsíčním vákazu mezd pro OSSZ ZP? Výpověď si jako jediný zaměstnanec nedám, protože dúcho II. stupně mám ppouze do 26.3.2023 podmínečně. Co psk? kdybych si dala výpověď,co bude po 26.3.2023, přece kdxž někdo dostsně invalidní důvod, tak po 70 dnech mu nedjíí výpověď ne? Určitě je nějaké řešení, ale nemohu to niikde najít. Žádný ze mzdových účetních, co znám, se s tím nestkal. Prosím o nějaké aktuální info, jak budu postupovat jako zaměstnavatel i souběžně zaměstnanec. Děkuji

Dobrý den,

            právní předpisy neumožňují, abyste současně pobírala nemocenské a invalidní důchod pro totéž onemocnění, tj. pro stejnou diagnózu. Pokud Vám byl invalidní důchod přiznán ze stejného důvodu, jako je i přetrvávající pracovní neschopnost, je Váš ošetřující lékař ze zákona povinen pracovní neschopnost ukončit. Dočasná pracovní neschopnost skončí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž jste byla uznána invalidní (§ 59 Zákona o nemocenském pojištění).

            Po dobu, po kterou budete pobírat nemocenské dávky pro tutéž diagnózu, Vám nebude invalidní důchod vyplácen. Nejprve Vám bude vyplaceno nemocenské za zbývajících 30 dní, než ze zákona dojde k u končení pracovní neschopnosti, a pak bude následovat výplata invalidního důchodu. Vaše pracovní neschopnost by mohla trvat i nadále pouze tehdy, pokud byste byla uznána dočasně práce neschopnou z jiného důvodu, než pro který Vám byl přiznán invalidní důchod (§ 65 Zákona o důchodovém pojištění).

              Poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně jsou účastni důchodového pojištění a zdravotní i sociální pojištění za ně platí stát (jsou tzv. státními pojištěnci). Za poživatele invalidního důchodu prvního a druhého stupně je plátcem pojistného na zdravotní a sociální pojištění také stát (§ 5 Zákona o důchodovém pojištění; § 7 Zákona o veřejném zdravotním pojištění), ale jen tehdy, je-li tento poživatel evidován na ÚP jako uchazeč o práci, nebo je zde evidován jako osoba pečující o příjemce příspěvku na péči ve 2.- 4. stupni závislosti (dle z. 108/2006 sb.). A pokud poživatel invalidního důchodu prvního a druhého stupně pracuje, což se předpokládá, tak se všechna výše uvedená pojištění hradí z jeho mzdy a přispívá na ně i zaměstnavatel. Jestliže však příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně není evidován na ÚP, není pečující osobou, ani nepracuje, musí za sebe zdravotní a sociální pojištění hradit sám.

                Bude-li Vaše pracovní neschopnost ukončena do 30 dnů po uznání invalidity, můžete v zaměstnání čerpat neplacené pracovní volno. Protože za Vás hradí zdravotní pojištění stát, nemusíte za sebe jako zaměstnance odvádět pojistné ani v minimální výši, tj. Váš vyměřovací základ bude roven nule. Vyměřovací základ důchodového pojištění bude též nulový, přesto budete účastna důchodového pojištění jako poživatelka invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V měsíčních přehledech o platbě pojistného zaměstnavatele pro OSSZ a ZP bude uveden nulový úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců a nulová výše pojistného. Další informace Vám poskytnou pracovníci ČSSZ nebo zdravotní pojišťovny (§ 3 Zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

            Několik týdnů před 26.3.2023 Vás ČSSZ písemně vyzve, abyste se podrobila kontrolní lékařské prohlídce. Bude-li z lékařských zpráv zřejmé, že nedošlo ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, posudkový lékař rozhodne, že invalidita III. stupně trvá. Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně Vám bude náležet i nadále, a to za stejných podmínek pro odvody pojistného. Dojde-li ke snížení stupně invalidity (I. nebo II. stupeň), bude za Vás stát stále hradit zdravotní pojištění, avšak důchodového pojištění se již účastnit nebudete. Můžete se buď vrátit zpět do zaměstnání nebo zaměstnání ukončit a registrovat se na úřadu práce.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

Sidoni

Dobrý den,
Od 21.2.2022 jsem na memocenské se zhoubným invazivním nádorem prsu (7 nálezů) Od 26.4.2022 mi bl přiznán invaalidní důchod III.stupněinvalidity s omezením 70 procent. Podle toho, co čtu, mám nárok na soběh důchodu anemocenské hrazené OSSZ, pouze 70 dnů. Obvodní paní dokorka mi tedy nemocenskou ukončí. Tomu rozumím. Jsem nyní jediný majitel i zaměstnsnec firmy. Na základě čeho budu dále ve firměpůsobit? Nepracuji,nemám nemocenskou…..neplacené volno to neřeší,z toho se plstíodvodx ns OSSZ a ZP. Co budu pro účely mé ZP a OSSZ vxkazovat. I nadále nemocenskou nemohu.Výdělek nemám. Nikde tooto najít nemohu. Vudee se píše, ž o nemocenskou příjdu, tak co bude v měsíčním vákazu mezd pro OSSZ ZP? Výpověď si jako jediný zaměstnanec nedám, protože dúcho II. stupně mám ppouze do 26.3.2023 podmínečně. Co psk? kdybych si dala výpověď,co bude po 26.3.2023, přece kdxž někdo dostsně invalidní důvod, tak po 70 dnech mu nedjíí výpověď ne? Určitě je nějaké řešení, ale nemohu to niikde najít. Žádný ze mzdových účetních, co znám, se s tím nestkal. Prosím o nějaké aktuální info, jak budu postupovat jako zaměstnavatel i souběžně zaměstnanec. Děkuji

Dobrý den,

            právní předpisy neumožňují, abyste současně pobírala nemocenské a invalidní důchod pro totéž onemocnění, tj. pro stejnou diagnózu. Pokud Vám byl invalidní důchod přiznán ze stejného důvodu, jako je i přetrvávající pracovní neschopnost, je Váš ošetřující lékař ze zákona povinen pracovní neschopnost ukončit. Dočasná pracovní neschopnost skončí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž jste byla uznána invalidní (§ 59 Zákona o nemocenském pojištění).

            Po dobu, po kterou budete pobírat nemocenské dávky pro tutéž diagnózu, Vám nebude invalidní důchod vyplácen. Nejprve Vám bude vyplaceno nemocenské za zbývajících 30 dní, než ze zákona dojde k u končení pracovní neschopnosti, a pak bude následovat výplata invalidního důchodu. Vaše pracovní neschopnost by mohla trvat i nadále pouze tehdy, pokud byste byla uznána dočasně práce neschopnou z jiného důvodu, než pro který Vám byl přiznán invalidní důchod (§ 65 Zákona o důchodovém pojištění).

              Poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně jsou účastni důchodového pojištění a zdravotní i sociální pojištění za ně platí stát (jsou tzv. státními pojištěnci). Za poživatele invalidního důchodu prvního a druhého stupně je plátcem pojistného na zdravotní a sociální pojištění také stát (§ 5 Zákona o důchodovém pojištění; § 7 Zákona o veřejném zdravotním pojištění), ale jen tehdy, je-li tento poživatel evidován na ÚP jako uchazeč o práci, nebo je zde evidován jako osoba pečující o příjemce příspěvku na péči ve 2.- 4. stupni závislosti (dle z. 108/2006 sb.). A pokud poživatel invalidního důchodu prvního a druhého stupně pracuje, což se předpokládá, tak se všechna výše uvedená pojištění hradí z jeho mzdy a přispívá na ně i zaměstnavatel. Jestliže však příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně není evidován na ÚP, není pečující osobou, ani nepracuje, musí za sebe zdravotní a sociální pojištění hradit sám.

                Bude-li Vaše pracovní neschopnost ukončena do 30 dnů po uznání invalidity, můžete v zaměstnání čerpat neplacené pracovní volno. Protože za Vás hradí zdravotní pojištění stát, nemusíte za sebe jako zaměstnance odvádět pojistné ani v minimální výši, tj. Váš vyměřovací základ bude roven nule. Vyměřovací základ důchodového pojištění bude též nulový, přesto budete účastna důchodového pojištění jako poživatelka invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V měsíčních přehledech o platbě pojistného zaměstnavatele pro OSSZ a ZP bude uveden nulový úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců a nulová výše pojistného. Další informace Vám poskytnou pracovníci ČSSZ nebo zdravotní pojišťovny (§ 3 Zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).

            Několik týdnů před 26.3.2023 Vás ČSSZ písemně vyzve, abyste se podrobila kontrolní lékařské prohlídce. Bude-li z lékařských zpráv zřejmé, že nedošlo ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu, posudkový lékař rozhodne, že invalidita III. stupně trvá. Invalidní důchod pro invaliditu III. stupně Vám bude náležet i nadále, a to za stejných podmínek pro odvody pojistného. Dojde-li ke snížení stupně invalidity (I. nebo II. stupeň), bude za Vás stát stále hradit zdravotní pojištění, avšak důchodového pojištění se již účastnit nebudete. Můžete se buď vrátit zpět do zaměstnání nebo zaměstnání ukončit a registrovat se na úřadu práce.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.