Psychiatrická péče a léky

Jiří

Dobrý den,

v současné době stále docházím do ordinace psychiatra .

Často spolu probíráme úpravu medikace především z mého popudu, iniciativy.

S panem doktorem jsem spokojený, přesto bych rád poznal nestranný názor dalšího psychiatra, proto Vás chci poprosit o Váš odborný názor.

DOTAZY:

Je možné vysazovat současné léky po domluvě s psychiatrem a nasadit původní farmakologickou léčbu, která mi pomáhala bezmála 20 let, když jsem byl ve Vaší odborné péči?

(dříve jsem zhruba 20 let bez větších výkyvů úspěšně užíval Seropram 20 mg 1-0-0 v nestresové dny a Zyprexu 5 mg 0-0-1 také v nestresové dny. Potom ve stresových dnech například když jsem chodil do zaměstnání na plný nebo částečný úvazek tak snížení medikace pro sedaci – útlum Seropram 20 mg 1/2 – 0 – 0 a Zyprexa 5 mg 0- 0 – 1/2.)

PRO PŘEHLED ZDE UVÁDÍM ČASOVÁ OBDOBÍ A V TU DOBU UŽÍVANOU MEDIKACI A JEJÍ MNOŽSTVÍ.

7.10.2019
Seropram 20 mg 1-0-0 v nestresové dny, Zyprexa 5 mg 0-0-1 také v nestresové dny, ve stresových dnech u každého léku poloviční dávka.

4.5.2020
Sertralin 50 mg 1,5-0-0; Neurol 0,25 mg 1/2 až 1 tbl. dle potřeby max. 3xdenně při úzkosti

29.5.2020
Intolerance Sertralinu po něm organická psychóza
nasazeny nové léky
Paroxetin 20 mg 1-0-0
Kventiax prolong 50 mg 2 na noc

2.7.2020
Paroxetin 20 mg 1-0-0
Kventiax Prolong 50 mg 1 na noc

hospitalizace v Černovicích Brno v období od 17.7. do 23.9.2020, v dobu hospitalizace mi v léčebně zcela vysadili od začátku léky na hypertenzi, neměřili mi ani kontrolní TK, na začátku léčby mi na noc dávali takové nějaké barevné tekuté léky a já se po nich v noci pomočoval a pokálel. Jakmile asi po 14 dnech tyto léky vysadili, přestal jsem se pomočovat a kálet. Nebylo to nic příjemného a dodnes jsem nepochopil smysl podávání těch barevných, tekutých „léků.“
po hospitalizaci v prosinci 2020 užívány tyto léky:
Risperidon 2 mg 2-0-2
Olanzapin 10mg 1-0-2
Depakine chromo 500mg 1-0-2
Depakine chromo 300mg 0-0-1
Lagosa 1-0-1

v dnešních dnech již tato medikace poupravená na:
Reagilla 3 mg 1-0-0
Risperidon 2 mg 1/2-0-2
Olanzapin 10 mg 0-0-1/2
Prothazin 25 mg 0-0-1

na TK hypertenzi ještě užívám
Tenormin 50 mg 1-0-0
Piramil 2,5 mg 1-0-0

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.

Jiří

Vážený pane ,

děkuji za důvěru v naší poradnu.

Ptáte se, zda se nemůžete vrátit k původní medikaci. Bohužel bez znalostí Vašeho stavu toto nemohu na dálku posoudit. Podle popisovaných úprav medikace mohu pouze odvodit, že cesta za zlepšením Vašeho psychického stavu nebyla úplně jednoduchá. Stav si dokonce vyžádal více jak dvouměsíční hospitalizaci s kompletní úpravou medikace.

Troufám se vyjádřit pouze k navrhovanému řešení střídání dávek Seropramu podle stresových a nestresových dní. Seropram se obvykle podává v doporučeném rozmezí dávek, ale dávka se nemění podle aktuální situace. Správně nastavená dávka se obvykle ponechává v řádech měsíců i déle. Snižování či zvyšování dávky podle subjektivních pocitů a momentální situace povede k tomu, že léky nebudou fungovat nebo pacient bude pociťovat nepříjemné nežádoucí účinky.

Pokud Vám současně nastavená medikace v něčem nevyhovuje, sdělte to svému ošetřujícímu lékaři, jako jste to činil doposud.

S pozdravem

MUDr. Kateřina Černá