Problémový student

Irena

Dobrý den,

pracuji ve školství jako učitelka. Zastávám i funkci metodika prevence na škole. Obracím se na Vás s prosbou i dotazem, jak řešit situaci, kdy žák během vyučování /např. po neshodě s vyučujícím opustí třídu, školu. Ze zákona jsme /my pedagogové/ za něho po dobu vyučování zodpovědni. Jak tedy postupovat? Co dělat? Děkuji za Vaši odpověď , popř. i doporučení, kde tu odpověď nalézt. Irena

Mgr. Markéta Doleželová   psycholog, iPoradna

Dobrý den,  děkujeme za váš dotaz. Přestože toto není téma, kterému se primárně věnujeme, zkusím vám napsat alespoň několik postřehů které jsem získala v době, kdy jsem jako psycholog pracovala ve školství.  Postupy pro podobné nečekané situace mají některé školy zakotvené přímo ve školním řádu, některé to zpracovávají prostřednictvím krizového plánu nebo nějaké interní metodiky. Pokud to u vás takto zatím nemáte, doporučovala bych podobný dokument zpracovat. Ohledně přesnějšího, oficiálního postupu (tedy „co dělat, aby to bylo správně“), se s dotazem můžete zkusit obrátit na OSPOD (klidně i anonymně), případně zkusit dohledat metodiky na webu MŠMT nebo České školní inspekce (pokud byste nenašli, tak je přímo kontaktovat). V případě útěku žáka je rozhodně třeba uvědomit zákonného zástupce. Jako vhodnou také vidím domluvu na vašem školním poradenském pracovišti – aby bylo předem jasné, co kdo v případě takové události udělá (kdo kontaktuje zákonné zástupce, kdo zajistí komunikaci s třídou daného žáka kvůli „ošetření situace“, kdo a jak bude s žákem pracovat po jeho návratu apod.).

S pozdravem    Mgr. Markéta Doleželová   psycholog, iPoradna