Příspěvek na bydlení pro studenty ze zahraničí

Andrej

Chcel by som poprosiť o radu ohľadom príspevku na bývanie. Sme siedmi študenti vysokej školy vo veku 21 až 23 rokov a všetci pochádzame zo Slovenska ale študujeme v ČR. Bývame v dome a máme nájomnú zmluvu kde sme uvedení všetci siedmi, prechodný pobyt má na adrese len jedna spolubývajúca a ostatní ho tam nemáme ale študujeme všetci v ČR už viac ako 1 rok. Náš nájom činí mesačne 29 000 Kč bez energií + 6 700 Kč za plyn + 2440 Kč za elektrinu + 400 Kč Wi-Fi + 390 Kč poplatok za odpad (prerátané z ročného poplatku na 1 mesiac), neviem či sú všetky tieto položky uznateľné ale takto vyzerá štruktúra našich mesačných nákladov. Príjmy máme všetci z brigád ale podľa informácií čo som dohľadal by sa tieto príjmy nemali rátať do príjmov, ktoré je pri žiadosti potrebné uviesť. Moja otázka je či nám vzniká nárok na príspevok na bývanie a ak áno čo je budeme potrebovať na zažiadanie a akým spôsobom by sme to malo spraviť keďže nie sme občania ČR (či osobne na úrade práce, elektronicky alebo inak…)

Ďakujem veľmi pekne za radu a odpoveď

S pozdravom,
Andrej

Dobrý den

Obávám se, že hlavním problémem bude, že pravděpodobně neplníte žádnou z podmínek dle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře, tj. že nespadáte do okruhu oprávněných osob, když nemáte na území České republiky ani trvalý ani dlouhodobý pobyt. Nicméně nelze vyloučit, že by Česká republika mohla být příslušným státem na základě předpisů Evropské unie o koordinaci sociálních dávek. Toto je však možné posoudit až na základě konkrétní podané žádosti, kdy se bude posuzovat, zda je dána příslušnost ČR, a pokud ano, zda jsou splněny podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. V případě kladného posouzení této otázky by nárok pravděpodobně vznikl, neboť z finančního hlediska nepochybně výše nákladů versus příjmy o nároku svědčí. Muselo by se ovšem také posuzovat, zda nespadáte do okruhu společně posuzovaných osob svých původních rodin, neboť v případě nezaopatřených dětí (a tam patří i studující do 26 let) platí, že samotný pobyt mimo domácnost rodičů za účelem studia nevylučuje z okruhu společně posuzovaných osob původní rodiny.

V každém případě ale doporučuji žádost podat, resp. se poradit o jejím podání na místně příslušném úřadu práce podle adresy bydliště (pobytu), popř. je možné podat žádost i elektronicky prostřednictvím aplikace JENDA, ale v tomto případě doporučuji spíš osobní podání. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který najdete na stránkách úřadu práce nebo na kterémkoli pracovišti ÚP.

S pozdravem

Mgr. Martin Horák

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách

Andrej

Chcel by som poprosiť o radu ohľadom príspevku na bývanie. Sme siedmi študenti vysokej školy vo veku 21 až 23 rokov a všetci pochádzame zo Slovenska ale študujeme v ČR. Bývame v dome a máme nájomnú zmluvu kde sme uvedení všetci siedmi, prechodný pobyt má na adrese len jedna spolubývajúca a ostatní ho tam nemáme ale študujeme všetci v ČR už viac ako 1 rok. Náš nájom činí mesačne 29 000 Kč bez energií + 6 700 Kč za plyn + 2440 Kč za elektrinu + 400 Kč Wi-Fi + 390 Kč poplatok za odpad (prerátané z ročného poplatku na 1 mesiac), neviem či sú všetky tieto položky uznateľné ale takto vyzerá štruktúra našich mesačných nákladov. Príjmy máme všetci z brigád ale podľa informácií čo som dohľadal by sa tieto príjmy nemali rátať do príjmov, ktoré je pri žiadosti potrebné uviesť. Moja otázka je či nám vzniká nárok na príspevok na bývanie a ak áno čo je budeme potrebovať na zažiadanie a akým spôsobom by sme to malo spraviť keďže nie sme občania ČR (či osobne na úrade práce, elektronicky alebo inak…)

Ďakujem veľmi pekne za radu a odpoveď

S pozdravom,
Andrej

Dobrý den

Obávám se, že hlavním problémem bude, že pravděpodobně neplníte žádnou z podmínek dle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře, tj. že nespadáte do okruhu oprávněných osob, když nemáte na území České republiky ani trvalý ani dlouhodobý pobyt. Nicméně nelze vyloučit, že by Česká republika mohla být příslušným státem na základě předpisů Evropské unie o koordinaci sociálních dávek. Toto je však možné posoudit až na základě konkrétní podané žádosti, kdy se bude posuzovat, zda je dána příslušnost ČR, a pokud ano, zda jsou splněny podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. V případě kladného posouzení této otázky by nárok pravděpodobně vznikl, neboť z finančního hlediska nepochybně výše nákladů versus příjmy o nároku svědčí. Muselo by se ovšem také posuzovat, zda nespadáte do okruhu společně posuzovaných osob svých původních rodin, neboť v případě nezaopatřených dětí (a tam patří i studující do 26 let) platí, že samotný pobyt mimo domácnost rodičů za účelem studia nevylučuje z okruhu společně posuzovaných osob původní rodiny.

V každém případě ale doporučuji žádost podat, resp. se poradit o jejím podání na místně příslušném úřadu práce podle adresy bydliště (pobytu), popř. je možné podat žádost i elektronicky prostřednictvím aplikace JENDA, ale v tomto případě doporučuji spíš osobní podání. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který najdete na stránkách úřadu práce nebo na kterémkoli pracovišti ÚP.

S pozdravem

Mgr. Martin Horák

Dotaz administrovala: Jitka Fialová, pracovnice v sociálních službách