Povinnosti z darování bytu

Milan, 7. 10. 2021

Dobrý den, maminka na mě nechala přepsat svůj byt (darovací smlouvou), protože její zdravotní stav se pomalu ale jistě zhoršuje a aby nebyly v budoucnu problémy. Rád bych věděl, zda pro mě z toho vyplývají nějaké daňové povinnosti nyní po darování nebo v budoucnu, když bych se rozhodl byt prodat. Děkuji.

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Dobrý den Milane, děkujeme za Váš dotaz, se kterým se obracíte na iporadnu.

Ptáte se, zda Vám vzniká nějaká daňová povinnost v souvislosti s darováním bytu Vaší maminkou a to nyní či v budoucnu při prodeji bytu.

Darovací daň byla zrušena, při darování se však platí daň z příjmů. Od té jsou však osvobozeny dary u příbuzných v přímé i nepřímé linii. Vy s maminkou patříte do přímé linie, tedy jste od daně z příjmu osvobozen.

Pokud však budete chtít byt prodat, budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Od placení daně z příjmu jste osvobozen, pokud jste v nemovitosti 2 roky před jejím prodejem bydlel nebo jste ji minimálně 5 let vlastnil (pro nemovitosti nabyté od roku 2021 platí však již lhůta 10 let).

Budete-li chtít byt prodat před uplynutím výše uvedené lhůty, bude příjem z prodeje darované nemovitosti zdaněn jako tzv. ostatní příjem. V podaném daňovém přiznání lze však uplatnit jako výdaj cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem v době jejího darování. Po tomto zohlednění může být daň z příjmů fyzických osob minimální.

V případě, že poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby, je takový příjem rovněž osvobozen (za splnění zákonných podmínek).

Pro více informací doporučujeme kontaktovat Finanční úřad, případně daňového poradce.

S pozdravem

Občanská poradna Ústí nad Orlicí