Používání dálnice zdravotně postiženými

František

Zajímá nás jak to bude s používáním dálnice pro zdravotně postižené. Bude to zpoplatněno, nebo to bude platit jako doposud a nebo na SPZ.

Libor Novosád

Vážený pane děkujeme za Vaši důvěru.

Ptáte se na zpoplatnění či nezpoplatnění dálnic a některých silnic 1. třídy pro osoby s postižením.

V současné době je to tak, že pro policii a celníky je převážně rozhodující, zda je na vozidle umístěna tzv. parkovací karta, která je vydávána držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ovšem jestli vozidlo nezastaví (což dělají minimálně), tak nemají možnost si ověřit, zda ve vozidle bezplatně opravdu cestuje osoba, které byla karta a průkaz vydán (klíčové přitom je vlastnictví průkazu, bez něho karta samotná neplatí). To vede ke zneužívání onoho označení-karty jinými osobami – např. někým z rodiny.

To je však jen dočasné řešení pro tento rok a na další léta jsou diskutována 2 možná řešení 1) ponechat stávající praxi s tím, že vozidla s označením budou více kontrolována, aby se zamezilo jejich zneužívání. 2) zavést elektronickou registraci těchto oprávnění (karta+průkaz) dle SPZ vozidla, přičemž tato registrace bude jen na jedno vozidlo, takže bude znemožněna přenositelnost onoho oprávnění (tzn., že bezplatné užívání zpoplatněných komunikací nebude možné, když držitel karty+průkazu bude cestovat jiným vozidlem).

Dobrá zpráva je, že úplné zrušení této „výhody“ se nepředpokládá. Doufám, že Vám rada-odpověď pomohla. Přeji vše dobré,

za tým iPoradny Libor Novosád

František

Zajímá nás jak to bude s používáním dálnice pro zdravotně postižené. Bude to zpoplatněno, nebo to bude platit jako doposud a nebo na SPZ.

Libor Novosád

Vážený pane děkujeme za Vaši důvěru.

Ptáte se na zpoplatnění či nezpoplatnění dálnic a některých silnic 1. třídy pro osoby s postižením.

V současné době je to tak, že pro policii a celníky je převážně rozhodující, zda je na vozidle umístěna tzv. parkovací karta, která je vydávána držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ovšem jestli vozidlo nezastaví (což dělají minimálně), tak nemají možnost si ověřit, zda ve vozidle bezplatně opravdu cestuje osoba, které byla karta a průkaz vydán (klíčové přitom je vlastnictví průkazu, bez něho karta samotná neplatí). To vede ke zneužívání onoho označení-karty jinými osobami – např. někým z rodiny.

To je však jen dočasné řešení pro tento rok a na další léta jsou diskutována 2 možná řešení 1) ponechat stávající praxi s tím, že vozidla s označením budou více kontrolována, aby se zamezilo jejich zneužívání. 2) zavést elektronickou registraci těchto oprávnění (karta+průkaz) dle SPZ vozidla, přičemž tato registrace bude jen na jedno vozidlo, takže bude znemožněna přenositelnost onoho oprávnění (tzn., že bezplatné užívání zpoplatněných komunikací nebude možné, když držitel karty+průkazu bude cestovat jiným vozidlem).

Dobrá zpráva je, že úplné zrušení této „výhody“ se nepředpokládá. Doufám, že Vám rada-odpověď pomohla. Přeji vše dobré,

za tým iPoradny Libor Novosád