PAVLÍČEK RADEK, MGR.

Specializace

Oblast práce s pomůckami, práce s PC, s internetem, kontakt a doporučení sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké, problematika bezbariérového webu, letní rehabilitační tábory pro nevidomé děti

Zkušenosti v oboru

vysokoškolské – učitelství pro střední školy, matematika – výpočetní technika, PřF a FI MU Brno

Pracuji ve Středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě, kde jsou mou hlavní pracovní náplní činnosti vedoucí k zajištění přístupnosti virtuálního prostředí univerzity (webů, aplikací, dokumentů, atp.). Aktivně se zapojuji do pořádání či spolupořádání akcí, jejichž primární cílovou skupinou jsou účastníci s těžkým zrakovým postižením.

Organizace, v níž působím

Středisko Teiresiás, Masarykova univerzita

Avoy MU Brno