PANSKÝ OTA, MGR.

Specializace

Sociální oblast, kompenzační pomůcky neslyšících a sport handicapovaných

Zkušenosti v oboru

Vysokoškolské, speciální pedagogika pro výchovné pracovníky na UP Olomouc

 

funkcionář v oblasti neslyšících od roku 1973;
– místopředseda Českomoravské jednoty neslyšících (ČMJN);
– předseda  Českého svazu neslyšících sportovců (ČSNS);

– člen výkonného výboru Evropské organizace neslyšících sportovců EDSO (European Deaf Sport Organization)

Organizace, v níž působím

Český svaz neslyšících sportovců