Oplocení pozemku

Steller

Dobrý den, chci se zeptat. Mám ze stavebního úřadu souhlas s odstraněním stavby starého rodinného domu, který jsem zdědil. Na jedné straně je dům na hranici zahrady souseda (jde o cca 12m), který má na této zahradě drůbež. Soused nyní požaduje po odstranění mé stavby, abych tam postavil plot. Po odstranění starého rodinného domu zatím na pozemku který po něm zbyde nic neplánuji stavět či realizovat. Má soused právo po mě žádat stavbu plotu? Nemá si zabezpečit po odstranění mé stavby svůj pozemek sám? Děkuji za odpověď a přeji příjemné prožití snad již slunných dnů.

Dobrý den,

děkujeme, že se se svým dotazem obracíte na iporadnu. Ve svém dotaze uvádíte, že soused po Vás požaduje, abyste po odstranění stavby svůj pozemek oplotil, jelikož on na svém pozemku chová drůbež. Občanský zákoník v § 1026 říká, že vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. Ve vyhlášce 501/2006 Sb. v § 24 c) se píše, že: Oploceny musí být pozemky se stavbami, a) které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, zejména stavby pro výrobu s nečistým provozem, čistírny odpadních vod, asanační podniky, b) kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat, c) které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin, d) které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení, regulační a měřicí stanice. V § 1027 občanského zákoníku je dále uvedeno, že na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Jelikož neznáme konkrétní stav a poměry týkající se Vašeho a sousedova pozemku, doporučujeme Vám obrátit se se svým dotazem na příslušný stavební úřad, který má tyto informace k dispozici a bude kompetentní k tomu podat Vám relevantní informace.

S pozdravem Občanská poradna Ústí nad Orlicí