Odškodné

Tereza Š.

Dobrý den, 

chci se zeptat. Jeden člověk mi polil toluenem záda, 22.8 jdu teprve na výslech a vše je na začátku. Ležela jsem 9 dní v nemocnici na popáleninovém v Brně. 11%popaleniny 2-3tiho stupně. Po 9 dnech jsem podepsala revers jelikož jsem musela mamce hlídat psa a už jsem na tom byla dobře. Chci se zeptat zda mám nárok na nějaké trvalé následky jako odškodnění? Co proto musím udělat abych u soudu uplatnila nárok? 

Děkuji za odpověď. S pozdravem  Tereza Š.

Dobrý den,

děkujeme za důvěru a odpovídáme na Váš dotaz ze dne 18. 8. 2023.

Nárok na náhradu škody samozřejmě máte. Je potřeba, abyste se připojila k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody, nejlépe hned 22. 8., kdy jdete k podání vysvětlení. 

Máte nárok na: 

  • bolestné, posudek vypracuje ošetřující lékař, 
  • na náhradu nákladů léčení, kam patří všechny poplatky uhrazené u lékařů i cestovné k lékařům, 
  • na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti, pokud vám vznikla.
  • máte nárok také na náhradu za ztížení společenského uplatnění, kam patří případné psychické problémy. Vzhledem k tomu, že ztížení společenského uplatnění se hodnotí až rok po škodní události, bude vám schopen posudek vystavit váš lékař až po uplynutí této doby.

Může se stát, že soud odkáže Váš nárok do občanského řízení. Pak je na místě spojit se s právníkem a podat žalobu na Náhradu škody. 


Pokud jste se stali obětí trestné činnosti, může Vám také Ministerstvo spravedlnosti pomoci s proplacením peněžní částky, sloužící k překlenutí doby zhoršené sociální situace, nastalé po spáchání trestného činu. Tuto peněžitou pomoc ale není možné chápat jako náhradu škody, kterou Vám pachatel svým činem způsobil, protože taková povinnost zatěžuje výlučně jeho a nikoliv stát. Žádost o poskytnutí peněžité pomoci je třeba podat Ministerstvu spravedlnosti ČR ve lhůtě do 2 let od doby, kdy jste se dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu. Pro podání žádosti můžete využít formulář dostupný na www.justice.cz.

 

S pozdravem

Bc. Pavla Malinková

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová

Tereza Š.

Dobrý den, 

chci se zeptat. Jeden člověk mi polil toluenem záda, 22.8 jdu teprve na výslech a vše je na začátku. Ležela jsem 9 dní v nemocnici na popáleninovém v Brně. 11%popaleniny 2-3tiho stupně. Po 9 dnech jsem podepsala revers jelikož jsem musela mamce hlídat psa a už jsem na tom byla dobře. Chci se zeptat zda mám nárok na nějaké trvalé následky jako odškodnění? Co proto musím udělat abych u soudu uplatnila nárok? 

Děkuji za odpověď. S pozdravem  Tereza Š.

Dobrý den,

děkujeme za důvěru a odpovídáme na Váš dotaz ze dne 18. 8. 2023.

Nárok na náhradu škody samozřejmě máte. Je potřeba, abyste se připojila k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody, nejlépe hned 22. 8., kdy jdete k podání vysvětlení. 

Máte nárok na: 

  • bolestné, posudek vypracuje ošetřující lékař, 
  • na náhradu nákladů léčení, kam patří všechny poplatky uhrazené u lékařů i cestovné k lékařům, 
  • na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti, pokud vám vznikla.
  • máte nárok také na náhradu za ztížení společenského uplatnění, kam patří případné psychické problémy. Vzhledem k tomu, že ztížení společenského uplatnění se hodnotí až rok po škodní události, bude vám schopen posudek vystavit váš lékař až po uplynutí této doby.

Může se stát, že soud odkáže Váš nárok do občanského řízení. Pak je na místě spojit se s právníkem a podat žalobu na Náhradu škody. 


Pokud jste se stali obětí trestné činnosti, může Vám také Ministerstvo spravedlnosti pomoci s proplacením peněžní částky, sloužící k překlenutí doby zhoršené sociální situace, nastalé po spáchání trestného činu. Tuto peněžitou pomoc ale není možné chápat jako náhradu škody, kterou Vám pachatel svým činem způsobil, protože taková povinnost zatěžuje výlučně jeho a nikoliv stát. Žádost o poskytnutí peněžité pomoci je třeba podat Ministerstvu spravedlnosti ČR ve lhůtě do 2 let od doby, kdy jste se dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu. Pro podání žádosti můžete využít formulář dostupný na www.justice.cz.

 

S pozdravem

Bc. Pavla Malinková

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE

Dotaz administrovala: Bc. Andrea Rakušanová