Mezinárodní den epilepsie

Dnes 13. 2. je Mezinárodní den epilepsie. Proto se některé budovy v ČR  zbarví do fialova. 

U nás tuto akci pořádá spolek EpiStop. V letošním roce je tématem dne epilepsie stigma spojené s tímto onemocněním. Pro mnoho lidí s epilepsií je snadnější vyrovnat se s nemocí samotnou než se stigmatem, které může odrazovat od vyhledání léčby a má důsledky pro kvalitu života i sociální začlenění. Některou z forem epilepsie trpí u nás cca 80 000 lidí, čtvrtina z nich jsou děti.

Spolek EpiStop chce také seznámit veřejnost s tím, jak si citlivě a správně poradit s epileptickými záchvaty u dětí zejména v prostředí školy. Epilepsie je v dětském věku častá, do 15 let prodělá aspoň jeden záchvat každé dvacáté dítě. Situace se tedy může vyskytnout v každé třídě na každé škole. Lékaři a odborníci zároveň promluví k této problematice v médiích.

První pomoc při epileptickém záchvatu

1. Odstranění předmětů, které by mohly způsobit poranění. Přesun pacienta na jiné místo pouze v nezbytném případě. Podložení hlavy, uvolnění oděvu kolem krku.

2. Nebránit záškubům nebo tonické křeči. Nebránit automatismům, pokud nehrozí nebezpečí z poranění či poškození věcí. Nerozevírat násilím ústa. Vyčkat konce záchvatu.

3. Při trvající poruše vědomí stabilizovaná poloha. Pootevřít ústa, vyčistit dutinu ústní, předsunout dolní čelist. Vyčkat návratu k plnému vědomí.

4. Při postparoxysmální dezorientaci slovně pacienta uklidnit. Fyzicky jej neomezovat v pohybu, pokud to není nezbytně nutné.

5. Zjistit, zda nedošlo k poranění (zejména hlavy, jazyka nebo obratlů).

6. Zjistit anamnézu. Pokud jde o léčeného pacienta a nedošlo k poranění, které vyžaduje ošetření, a nepřetrvává dezorientace, není nutný transport do nemocnice.

Zdroje a další informace:

https://www.epistop.cz/

https://www.helpnet.cz/aktualne/epilepticky-zachvat-nemusi-byt-drama-skola-dokaze-pri-vyskytu-epileptickeho-zachvatu-pomoci

https://www.mupe.cz/mesto-podpori-mezinarodni-den-epilepsie-nasvicenim-kalvarie-do-fialove-barvy/d-41605

https://www.mediconas.cz/cs/blog/mezinarodni-den-epilepsie-2023