MACKOVÁ MARIE, doc., PhDr., PhD., RSW

Specializace

Zdravotně sociální pracovník, docent v oboru zdravotně sociální péče. Umírání, péče o umírajícího a jeho rodinu, pomoc pozůstalým, krize v důsledku ztráty blízké aj. osoby, komunikace s dětmi v rodině umírajícího či nevyléčitelně nemocného.

Zkušenosti v oboru

Vysokoškolské vzdělání: absolvent Zdravotně sociální fakulty Ostravské Univerzity, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem, promoce červen 2002

 

Ukončené postgraduální vzdělání: titul PhDr., 2005, obor Sociálna práca, téma rigorozní práce „Dobrovolníci z pohledu klientů hospice“

 

Ukončené postgraduální vzdělání: titul Ph.D., 2007, obor Sociálna práca, téma disertační práce „Pomoc pozůstalým v rámci hospicového hnutí“

 

Ukončené habilitační řízení: titul doc., 2016, obor Zdravotně sociální péče, téma habilitační přednášky „Mikroúroveň sociální práce s umírajícími (klienti)“

 

Praxe:

září 2020 – dosud – docent Vyšší odborná škola PRIGO, Olomouc

červenec 2020 – dosud – koordinátor dlouhodobé péče, Charita Zábřeh

září 2017 – dosud – docent Vysoká škola PRIGO, z. ú., Havířov

březen 2017 – červen 2019 – věcný gestor KA03 projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha

září 2012 – únor 2017 – odborný asistent, vedoucí oddělení zdravotně sociální práce Katedry porodnictví a zdravotně sociální práce, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

říjen 2004 – září 2012 – odborný asistent – Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta v Brně

únor 2004 – květen 2005 – pedagogický pracovník – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských sociálních oborů, Brno

duben 2004 – září 2004 – sociální pracovník – Hospic Sv. Alžběty, Brno

říjen 2002 – září 2003 – sociální pracovník – Hospic na Svatém kopečku u Olomouce, Olomouc

Organizace, v níž působím

Vysoká škola PRIGO, z. ú., Havířov

Vyšší odborná škola PRIGO, Olomouc

Charita Zábřeh

Univerzita Karlova, Praha