KNEBL ROBERT, MGR.

Specializace

Drogové závislosti (informace o drogách – příznacích, účincích, rizicích, zkušenosti s projevy nitrožilních uživatelů aj.)

Děti a mládež – rizikové chování, témata související s dospíváním, výchova

Informace o službách a fungování těchto zařízení: Kontaktní centra pro drogové uživatele, Pedagogicko-psychologické poradny, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní programy, spolupráce v oblasti prevence, volného času, prevence kriminality ve městě – informace jak fungují Kontaktní centra a jejich služby, co obnáší práce okresního metodika prevence, školního metodika prevence – zkušenosti z praxe

Preventivní programy na školách – jak fungují – jakékoliv obdobné dotazy, které vznášejí žáci či středoškoláci ve školách na preventivních programech

Zkušenosti v oboru

Po absolvování maturitního oboru výchovný a humanitární pracovník na Střední pedagogické škole ve Znojmě začal při zaměstnání studovat bakalářské studium oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Institut mezioborových studií v Brně. Po úspěšném absolvování v roce 2009 pak později pokračoval v magisterském studiu oboru sociální pedagogika, které zakončil v roce 2012.

 

Nyní aktuální pracovní pozice: vedoucí – sociální pracovník, streetworker v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Znojmě

 

Zkušenosti předchozí: 

V roce 2001 začal profesní kariéru jako kontaktní, sociální, terénní pracovník a lektor KPPP/Komplexního programu primární prevence/ na okrese Znojmo při Kontaktním centru „Netopeer“ Znojmo – aktuálně víceúčelová drogová služba, která je součástí Sdružení Podané Ruce.

Od roku 2005 speciální pedagog, okresní metodik prevence, lektor primární prevence (především téma drogové závislosti), supervize a lektor peer programů v Pedagogicko-psychologické poradně ve Znojmě

Od roku 2007 působil převážně v nízkoprahových sociálních službách např. jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v rámci Diecézní charity Brno, konkrétně od roku 2007 do 2011 v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou v Nadosah – centrum prevence v Bystřici nad Pernštejnem a od roku 2011 do současnosti v Oblastní charitě Znojmo v Klubu Coolna ve Znojmě.

Kromě toho má zkušenosti jako výchovný – vedoucí pracovník s VZP ČR – na akci Mořský koník – třítýdenní léčebný pobyt v Chorvatsku, Černé Hoře pro alergiky a astmatiky, kterého se několikrát účastnil.

Organizace, v níž působím

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Coolna Znojmo

Kontakt

739 389 275 – vedoucí NZDM Klub Coolna Znojmo