JIŘIČNÁ, LENKA, MGR.

Specializace

Odborné poradenství pro občany se zdravotní  omezením/postižením, cílové skupiny: děti, dospělí, senioři – problematika OZP průkazy, OZZ, parkovací průkazy, vyhrazené parkovací stání, problematika invalidního důchodu, apod., psychologické poradenství

Zkušenosti v oboru

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, ukončeno 2007 státní magisterskou zkouškou z hlavního oboru poradenské psychologie

od roku 2019 studium sociální práce na VOŠ Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno

od roku 2009 : odborná poradkyně pro Agnis Rosa, z.s. Brno

práce s lidmi s handicapem, poradenství v oblasti např. průkazů ZTP a ZTP/P,parkovací průkazy, pomoc při získávání financí na kompenzační pomůcky a kompenzační pomůcky hrazené z příspěvku úřadu práce, poradenství, konzultační činnost a korekce seminárních, bakalářských a diplomových prací o postižení (dětská mozková obrna aj.), o životě lidí s handicapem a dalších psychologických tématech (závislosti, stres, apod.)

Organizace, v níž působím

spolek Agnis Rosa, Brno