Invalidní důchod

Luca

Dobrý den, chtěla jsem si ověřit tuto informaci. Syn je výrazně mentálně postižený, autista, v létě bude zletilý a budeme muset podat soudu návrh na omezení svéprávnosti, neboť jeho stav je trvalý atd. toto však prý trvá velmi dlouho – znalec atd. Také mi bylo řečeno, že mám, dokud jsem zákonný zástupce podat ještě před jeho 18 rokem na OSSZ žádost o ID, neboť pak to nepůjde a bude se muset čekat na rozsudek soudu, dokud nebude omezen na svéprávnosti a já nebudu opatrovník a finance se hodí vždy i pro něho na jeho zajištění…asi nějak dlouho bychom na to také čekat nechtěli, tlačí nás k tomu i zařízení, kde je umístěn, neboť jeho péči lze těžko pro nás zvládat…

Dobrý den,

v prvé řadě Vám za děkuji za dotaz zaslaný iPoradně. Informace, které Vám byly poskytnuty, jsou v podstatě správné. Je opravdu možné, že opatrovnické řízení o omezení svéprávnosti může trvat několik měsíců, v některých případech bohužel až rok nebo déle. Soud nejprve převezme žádost, poté ustanoví znalce (posudkového lékaře), omezovanému ustanoví opatrovníka pro potřeby soudního řízení a někdy sociální pracovník obce může provést i sociální šetření. Délka tohoto procesu samozřejmě záleží na vytíženosti znalců, sociálních pracovníků a soudů, nelze tedy dopředu odhadnout, jak dlouho bude proces trvat.

Co se týče žádosti o invalidní důchod (ID), ten může občan podat až po dosažení 18 let. Nelze tedy žádost podat dříve za Vašeho syna. Pokud ale při dovršení 18 let Váš syn nebude omezen na svéprávnosti, může podepsat plnou moc pro podání žádosti o ID a žádost poté můžete podat například Vy. Pokud Váš syn z důvodu nepříznivého zdravotního stavu není schopen podepsat plnou moc, může za něj žádost o důchod podat rodinný příslušník. V tomto případě je však nutné předložit souhlas Vašeho syna s podáním žádosti a potvrzení lékaře, že mu závažný zdravotní stav neumožňuje žádost o dávku podat. Více informací se dozvíte přímo na webu České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/invalidni-duchod.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se neváhejte opět obrátit na iPoradnu.

S pozdravem,

Barbora Dařílková