Invalidní důchod; evidence na ÚP

Milan S.

Dobrý den,

letos mi bude 59 roků, pobírám invalidní důchod I. stupně do a do starobního důchodu bych měl odejít v květnu 2028. V současné době pracuji na zkrácený úvazek v chráněné dílně. Moje matka mi darovala byt, který hodlám v dohledné době prodat. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a také s ohledem na hotovost získanou prodejem bytu, bych rád přestal příští rok pracovat a svoje živobytí do doby vzniku nároku na starobní důchod dofinancovával z hotovosti získané prodejem bytu. Odejít příští rok o 5 let dříve do předdůchodu mě nepřijde jako dobrá volba vzhledem k pobírání invalidního důchodu. Nebo se mýlím?

Rád bych se Vás zeptal, zda je tento můj záměr po právní stránce v pořádku. Jedná se mě zejména o to, když bych již nepracoval, zda bych si měl potom platit buď zdravotní nebo sociální pojištění nebo ne a také, jak by to bylo s evidencí na úřadu práce. Nechtěl bych být potom stále nucen do hledání nějakého zaměstnání. Jak se tomu vyvarovat?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne Milan

Dobrý den,

z titulu pobírání invalidního důchodu za Vás hradí pojistné na zdravotní pojištění stát. Pojistné na sociální pojištění, pokud nemáte příjmy, povinné není, nehrozí tedy, že byste musel něco platit. Na druhou stranu se Vám ale tato doba nezapočte do nároku na starobní důchod ani jako náhradní doba, tj. může se stát, že i po dosažení důchodového věku Vám nevznikne nárok na starobní důchod, nebo tento důchod bude vyměřen z nižší částky.

Pokud jde o evidenci na úřadu práce, ta je dobrovolná. Doba v ní strávená se započte jako náhradní doba pojištění v rozsahu doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a dalších 3 let, kdy podpora pobíraná není. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by Vám pravděpodobně vznikl a měl byste ho v délce 11 měsíců. Po této stránce by tedy bylo výhodné, abyste se po skončení zaměstnání jako uchazeč o zaměstnání evidoval. Samozřejmě ale je nutno počítat s tím, že úřad práce by se Vám snažil nějaké zaměstnání najít a Vy byste musel úřadu práce poskytovat součinnost, tomu se v evidenci úřadu práce nevyhnete.

Po právní stránce Váš záměr tedy jistě v pořádku je, otázka je, zda je pro Vás výhodný. Ale výhodnost pro nárok na starobní důchod v konkrétním případě nemohu posoudit, záleží i na celkové již odpracované době, doporučuji se obrátit přímo na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Výhodnost evidence uchazečů si pak musíte posoudit sám, protože s ní jsou nepochybně spojeny finanční i další benefity, ale současně také povinnosti včetně povinnosti přijmout nabízené vhodné zaměstnání.

Mgr. Martin Horák

Milan S.

Dobrý den,

letos mi bude 59 roků, pobírám invalidní důchod I. stupně do a do starobního důchodu bych měl odejít v květnu 2028. V současné době pracuji na zkrácený úvazek v chráněné dílně. Moje matka mi darovala byt, který hodlám v dohledné době prodat. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a také s ohledem na hotovost získanou prodejem bytu, bych rád přestal příští rok pracovat a svoje živobytí do doby vzniku nároku na starobní důchod dofinancovával z hotovosti získané prodejem bytu. Odejít příští rok o 5 let dříve do předdůchodu mě nepřijde jako dobrá volba vzhledem k pobírání invalidního důchodu. Nebo se mýlím?

Rád bych se Vás zeptal, zda je tento můj záměr po právní stránce v pořádku. Jedná se mě zejména o to, když bych již nepracoval, zda bych si měl potom platit buď zdravotní nebo sociální pojištění nebo ne a také, jak by to bylo s evidencí na úřadu práce. Nechtěl bych být potom stále nucen do hledání nějakého zaměstnání. Jak se tomu vyvarovat?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne Milan

Dobrý den,

z titulu pobírání invalidního důchodu za Vás hradí pojistné na zdravotní pojištění stát. Pojistné na sociální pojištění, pokud nemáte příjmy, povinné není, nehrozí tedy, že byste musel něco platit. Na druhou stranu se Vám ale tato doba nezapočte do nároku na starobní důchod ani jako náhradní doba, tj. může se stát, že i po dosažení důchodového věku Vám nevznikne nárok na starobní důchod, nebo tento důchod bude vyměřen z nižší částky.

Pokud jde o evidenci na úřadu práce, ta je dobrovolná. Doba v ní strávená se započte jako náhradní doba pojištění v rozsahu doby pobírání podpory v nezaměstnanosti a dalších 3 let, kdy podpora pobíraná není. Nárok na podporu v nezaměstnanosti by Vám pravděpodobně vznikl a měl byste ho v délce 11 měsíců. Po této stránce by tedy bylo výhodné, abyste se po skončení zaměstnání jako uchazeč o zaměstnání evidoval. Samozřejmě ale je nutno počítat s tím, že úřad práce by se Vám snažil nějaké zaměstnání najít a Vy byste musel úřadu práce poskytovat součinnost, tomu se v evidenci úřadu práce nevyhnete.

Po právní stránce Váš záměr tedy jistě v pořádku je, otázka je, zda je pro Vás výhodný. Ale výhodnost pro nárok na starobní důchod v konkrétním případě nemohu posoudit, záleží i na celkové již odpracované době, doporučuji se obrátit přímo na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Výhodnost evidence uchazečů si pak musíte posoudit sám, protože s ní jsou nepochybně spojeny finanční i další benefity, ale současně také povinnosti včetně povinnosti přijmout nabízené vhodné zaměstnání.

Mgr. Martin Horák