Finanční podpora

Anka

Vážení,
ráda bych se poradila, zda mám nárok na nějakou finanční podporu.
Zajímá mne jak by to orientačně vypadalo v následujících případech:
A) Pracuji na plný úvazek, pobírám 21000Kč a náklady na bydlení mám 5000Kč
B) Pracuji na plný úvazek, pobírám 21000Kč a náklady na bydlení mám 15000Kč
C) Pracuji na částečný úvazek pobírám 16000Kč a náklady na bydlení mám 5000Kč
D) Pracuji na částečný úvazek, pobírám 16000Kč a náklady na bydlení mám 15000Kč
Jen pro vysvětlení – velice ráda bych se osamostatnila, přestěhovala. Ale budu mít menší plat, protože se mi zkrátí pracovní úvazek kvůli dálkovému vysokoškolskému studiu. To s sebou také nese náklady – na materiály a dojíždění na univerzitu.
Prosím o přiblížení možností jak tuto situaci řešit. A předem děkuji za trpělivost.
S pozdravem AZ

Dobrý den.
Přesnou odpověď lze dát jen při podrobné znalosti všech okolností, nicméně orientačně lze posoudit nárok na dávku státní sociální podpory „příspěvek na bydlení“, který je k tomuto účelu určen. Základní pravidlo je, že nárok vzniká ve chvíli, kdy náklady na bydlení jsou vyšší než 0,3 násobek příjmu. To znamená ve Vašem případě, pokud budu předpokládat, že byste bydlela sama, by nárok mohl vzniknout v situacích B,C,D. V Praze je ovšem koeficient vyšší, konkrétně 0,35, tam by se již vešly jen varianty B a D. Současně ale platí, že nárok vznikne pouze v případě, že součin Vašeho příjmu a uvedeného koeficientu není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení, které stanoví vláda nařízením, přičemž výše těchto nákladů se liší podle počtu společně posuzovaných osob, ale také podle velikosti obce. Pro rok 2022 jsou navíc tyto náklady navýšeny, ale předpokládám, že pro Vás je důležitější příští rok a k navýšení nebudu přihlížet. Podle aktuálně platných částek by to pak vycházelo tak, že varianta B by vycházela pouze v obcích nad 50 tis obyvatel, varianta C a D by vycházela ve všech obcích bez ohledu na velikost.
Takže pokud to shrnu, pokud byste bydlela v obci do 50 tis obyvatel, vznikl by Vám nárok na příspěvek na bydlení v případech C a D, v obcích nad 50 tis obyvatel v případech B,C,D a při bydlení v Praze v případech B a D. Doufám, že je to pro Vás srozumitelné, bohužel při neznalosti bydliště to nedokážu pojmout jednodušeji.
Co se týká výše příspěvku, ta je stanovena ve výši toho rozdílu mezi součinem příjmu a koeficientu a normativními nebo skutečnými náklady, podle toho, co je nižší.
Ještě je důležité upozornit, že příjmy i náklady se vždy posuzují v rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, kdy podáváte žádost.
V každém případě doporučuji zajít si na příslušný úřad práce, který příspěvek na bydlení vyplácí a tam projednat svoji konkrétní situaci.

Mgr. Martin Horák ředitel pobočky ÚP

 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru a odpovídáme na Váš dotaz ze 7. 9. 2022.
Ve všech 4 případech připadá v úvahu sociální dávka státní sociální podpory a to Příspěvek na bydlení, který se vypočítává na základě normativních nákladů. Ty jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou počítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. U příspěvku na bydlení došlo od 1. 1. 2022 k razantnímu zvýšení normativních nákladů a tedy ke zvýšení dopláceného rozdílu a zahrnutí většího počtu žadatelů. Dále bylo od 1. 4. 2022 a následně od 1. 7. 2022 zvýšeno životní minimum, které má vliv na vyhodnocení příjmů rodiny.
Jelikož nemáme údaje o místě, kde budete bydlet, o typu bydlení a ani o vytápění, nelze ani orientačně vypočítat výši dávky. Na internetu je k dispozici celá řada orientačních kalkulaček, kde si můžete se všemi údaji vypočítat orientační částku. Přesnou částku Vám však můžou sdělit pouze na Úřadě práce.
Dále bychom Vás chtěli upozornit, že Příspěvek na bydlení nepokryje celou částku nákladů na bydlení, proto je nejlepší vždy ta varianta, kdy jsou náklady na bydlení co nejmenší.
S pozdravem
Bc. Pavla Malinková
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava

Anka

Vážení,
ráda bych se poradila, zda mám nárok na nějakou finanční podporu.
Zajímá mne jak by to orientačně vypadalo v následujících případech:
A) Pracuji na plný úvazek, pobírám 21000Kč a náklady na bydlení mám 5000Kč
B) Pracuji na plný úvazek, pobírám 21000Kč a náklady na bydlení mám 15000Kč
C) Pracuji na částečný úvazek pobírám 16000Kč a náklady na bydlení mám 5000Kč
D) Pracuji na částečný úvazek, pobírám 16000Kč a náklady na bydlení mám 15000Kč
Jen pro vysvětlení – velice ráda bych se osamostatnila, přestěhovala. Ale budu mít menší plat, protože se mi zkrátí pracovní úvazek kvůli dálkovému vysokoškolskému studiu. To s sebou také nese náklady – na materiály a dojíždění na univerzitu.
Prosím o přiblížení možností jak tuto situaci řešit. A předem děkuji za trpělivost.
S pozdravem AZ

Dobrý den.
Přesnou odpověď lze dát jen při podrobné znalosti všech okolností, nicméně orientačně lze posoudit nárok na dávku státní sociální podpory „příspěvek na bydlení“, který je k tomuto účelu určen. Základní pravidlo je, že nárok vzniká ve chvíli, kdy náklady na bydlení jsou vyšší než 0,3 násobek příjmu. To znamená ve Vašem případě, pokud budu předpokládat, že byste bydlela sama, by nárok mohl vzniknout v situacích B,C,D. V Praze je ovšem koeficient vyšší, konkrétně 0,35, tam by se již vešly jen varianty B a D. Současně ale platí, že nárok vznikne pouze v případě, že součin Vašeho příjmu a uvedeného koeficientu není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení, které stanoví vláda nařízením, přičemž výše těchto nákladů se liší podle počtu společně posuzovaných osob, ale také podle velikosti obce. Pro rok 2022 jsou navíc tyto náklady navýšeny, ale předpokládám, že pro Vás je důležitější příští rok a k navýšení nebudu přihlížet. Podle aktuálně platných částek by to pak vycházelo tak, že varianta B by vycházela pouze v obcích nad 50 tis obyvatel, varianta C a D by vycházela ve všech obcích bez ohledu na velikost.
Takže pokud to shrnu, pokud byste bydlela v obci do 50 tis obyvatel, vznikl by Vám nárok na příspěvek na bydlení v případech C a D, v obcích nad 50 tis obyvatel v případech B,C,D a při bydlení v Praze v případech B a D. Doufám, že je to pro Vás srozumitelné, bohužel při neznalosti bydliště to nedokážu pojmout jednodušeji.
Co se týká výše příspěvku, ta je stanovena ve výši toho rozdílu mezi součinem příjmu a koeficientu a normativními nebo skutečnými náklady, podle toho, co je nižší.
Ještě je důležité upozornit, že příjmy i náklady se vždy posuzují v rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, kdy podáváte žádost.
V každém případě doporučuji zajít si na příslušný úřad práce, který příspěvek na bydlení vyplácí a tam projednat svoji konkrétní situaci.

Mgr. Martin Horák ředitel pobočky ÚP

 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru a odpovídáme na Váš dotaz ze 7. 9. 2022.
Ve všech 4 případech připadá v úvahu sociální dávka státní sociální podpory a to Příspěvek na bydlení, který se vypočítává na základě normativních nákladů. Ty jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou počítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. U příspěvku na bydlení došlo od 1. 1. 2022 k razantnímu zvýšení normativních nákladů a tedy ke zvýšení dopláceného rozdílu a zahrnutí většího počtu žadatelů. Dále bylo od 1. 4. 2022 a následně od 1. 7. 2022 zvýšeno životní minimum, které má vliv na vyhodnocení příjmů rodiny.
Jelikož nemáme údaje o místě, kde budete bydlet, o typu bydlení a ani o vytápění, nelze ani orientačně vypočítat výši dávky. Na internetu je k dispozici celá řada orientačních kalkulaček, kde si můžete se všemi údaji vypočítat orientační částku. Přesnou částku Vám však můžou sdělit pouze na Úřadě práce.
Dále bychom Vás chtěli upozornit, že Příspěvek na bydlení nepokryje celou částku nákladů na bydlení, proto je nejlepší vždy ta varianta, kdy jsou náklady na bydlení co nejmenší.
S pozdravem
Bc. Pavla Malinková
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava