Domácí násilí

Eleanor

Dobrý den,
mám ve svém okolí dívku (21 let), která žije s přítelem, který ji občas uhodí (zjevné modřiny). Dívka je s chlapcem šťastná, pravděpodobně si uvědomuje, že jeho chování není OK, ale rozejít se s ním nechce. Vím, že je to zcela na ní, ale přemýšlím, zda v této chvíli mohu „něco dělat“, jakou podporu mohu dívce poskytnout… Není mi dobře v tom, říct si: „nic s tím nenaděláš“ a čekat, až se situace zhorší.. Děkuji za váš pohled na situaci..

Linka důvěry STŘED

Dobrý den,

 

děkujeme za důvěru, se kterou jste se nám svěřila.

 

Ve svém dotazu nám píšete, že máte starost o dívku, kterou občas uhodí přítel, se kterým žije. Víte, že je dívka s chlapcem šťastná, i když si pravděpodobně uvědomuje, že jeho chování k ní není úplně v pořádku. Rozejít se s ním nechce. Vy sama jste si vědoma toho, že je jen na dívce, jak k situaci přistoupí, ale není Vám dobře z toho, že byste neměla nic dělat a čekat, až se situace zhorší. Přemýšlíte nad tím, jakou podporu můžete dívce nabídnout.

 

Chtěla bych moc ocenit, že se snažíte dívce pomoci, že Vám není její situace lhostejná. Dokáži si představit, že o ni máte velikou starost a opravdu se obáváte toho, že by se mohla situace ještě zhoršit. Věřím, že můžete být až bezmocná, když vidíte, jak je dívce ubližováno, ale ona si nepřeje něco měnit. Bohužel opravdu není možné nutit oběť domácího násilí do řešení, pokud sama nechce.

 

Ráda bych ale zdůraznila, že již to, že ji podporujete a máte o ni starost, je veliká pomoc. Nevím, v jak úzkém jste spolu kontaktu, ale i Váš pohled zvenčí, který dívce poskytnete, jí může pomoci k tomu, aby si uvědomila, jak je situace vážná a že přítel nemá právo se k ní takto chovat.

 

Společné soužití partnerů, ve kterém jeden druhému ubližuje, je velmi komplikované, a často se setkáváme s tím, že i když je ženám velmi ubližováno, může dlouho trvat, než podniknou nějaké kroky. Existují však místa, kam se mohou lidé ohrožení domácím násilím obrátit. I Vy sama můžete tyto organizace, specializující se na tuto problematiku, kontaktovat a poradit se s nimi. Napadá mě také, že můžete dívce předat seznam následujících pracovišť, na která se může sama obrátit, až bude připravená.

 

Na prvním místě bych chtěla zmínit Intervenční centrum, které je v každém kraji a poskytuje sociální služby obětem domácího násilí. Na internetu si můžete vyhledat intervenční centrum nejbližší Vašemu bydlišti. Pracoviště se zaměřuje na domácí násilí a nejlépe Vám zde poradí, jaké kroky můžete podniknout. Můžete s nimi probrat i bezpečností plán pro dívku (více informací na https://www.stopnasili.cz/domaci-nasili/bezpecnostni-plan/).

 

Dále je možno zavolat na bezplatnou nonstop linku Bílý kruh bezpečí (na číslo 116 006), kde Vám mohou být rovněž nápomoci.

 

Dívce by mohla pomoci i individuální psychoterapie, na kterou by sama docházela a kde by mohla za pomoci odborného pracovníka dojít k jinému náhledu na svoji situaci a získat odvahu k jejímu řešení.

 

Další možností je párová terapie pro dívku a jejího přítele nebo terapie pro osoby s problémy se zvládáním agrese. Dokáži si představit, že se mají dívka s přítelem rádi a za podpory nestranného odborníka by mohli společně usilovat o zlepšení jejich vztahu a především partner dívky by mohl pracovat sám na sobě, pokud by byl takovému řešení otevřený. Pro více informací se můžete podívat na https://persefona.cz/ .

 

Samozřejmě se může stát, že se situace vyhrotí a v takové chvíli je na místě kontaktovat Polici ČR na čísle 158 (to můžete udělat sama, pokud budete mít podezření, že by mohlo být dívce ublíženo). Existuje rovněž institut vykázání ze společného soužití partnerů, kdy jeden z nich je ohrožený. Více informací si můžete přečíst na následujícím odkazu.

 

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-institut-vykazani.aspx

 

Přemýšlím nad tím, zda máte Vy sama někoho, kdo je Vám oporou a s kým byste mohla třeba i sdílet starost o dívku?

 

Samozřejmě se můžete znovu obrátit na nás (nebo i předat kontakty na nás dívce), rádi Vás znovu vyslechneme a poradíme Vám.

 

Opatrujte se,

 

Linka důvěry STŘED