BURIÁNKOVÁ OLGA

Specializace

Prostorová orientace a samostatný pohyb dospělých osob s těžkým zrakovým postižením, Sebeobsluha osob s těžkým zrakovým postižením

Výběr optických a kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé dospělé osoby

Zkušenosti v oboru

Vyšší odborná škola sociálně právní

 

2011 – 2018: ČVUT – fakulta biomedicínského inženýrství – externí přednášející (předmět Speciální optické pomůcky)

2007 – dosud: Tyfloservis, o.p.s. – Vedoucí krajského střediska pro Prahu a střední Čechy

2004 – 2009 aktivní členka a spoluzakladatelka občanského sdružení TandemBrno zabývající se rekreačními sporty dospělých těžce zrakově postižených (pořadatelka několika týdenních setkání zaměřených převážně na vodní sporty).

• 1997 – 2007: Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy – instruktorka sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých
• 1996 – 1997: Svaz tělesně postižených v ČR; pracovník v sociálních službách

Organizace, v níž působím

Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, která poskytuje podporu, informace a nácvik dovedností s osobami s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením (osoby se sluchovou vadou, diabetem, epilepsií apod.) ve věku 15 a více let, v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu, čtení a psaní Braillova bodového písma, sebeobslužných činností, nácviku ovládání speciálních pomůcek, nácviku sociálních dovedností, psaní na klávesnici počítače, nácviku vlastnoručního podpisu, konzultace vhodných úprav prostředí pro nevidomé a slabozraké.
Zvyšuje schopnosti osob se zrakovým postižením efektivně využívat zrakové funkce při každodenních činnostech, pomoc při výběru a nácviku používání vhodných pomůcek (optické pomůcky, kamerové lupy a pomůcky pro selfmonitoring).

Podporuje akceptaci zrakové vady, samostatnosti a snížení závislosti člověka s těžkým zrakovým postižením na pomoci svého okolí. Působení na širokou laickou i odbornou veřejnost.

Kontakt

Tyfloservis, o. p. s.
Krakovská 21
110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 362
e-mail: praha@tyfloservis.cz