ALICE – odborová organizace pro sociální pracovníky

Pracujete v sociálních službách ? Možná nevíte, že existuje odborová organizace, která se zasazuje o zlepšení pracovních podmínek a zvýšení ohodnocení práce sociálních pracovníků ve všech typech služeb i pečujících. 

Jmenuje se ALICE a vznikla v létě 2020. Podnětem byly dlouhodobě bezútěšné podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců v mnoha zařízeních sociálních služeb, které se v době covidu ještě prohloubilu. Zakladatelé se inspirovali u významné české osobnosti Alice Masarykové, která byla průkopnicí v profesionalizaci sociální práce a sociálních služeb v Československu. Založila například Československý červený kříž nebo první Vyšší sociální školu v naší republice. Kromě jména je také patronkou organizace.

ALICE organizuje petice, např. za důstojné mzdy v podfinancovaných sociálních službách, vyjadřuje podporu konkrétním organizacím jako Armádě spásy, Alzheimercentru Jihlava.

Více o organizaci i o tom jak se zapojit se dozvíte na: https://aliceuzo.cz/cs/