SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
BALUNOVÁ, K., HEŘMÁNKOVÁ, D., LUDÍKOVÁ, L. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením. Olomouc, 2001. ISBN 80-244-0381-1.
BERNARDINOVÁ, E. Ahoj bráško. Praha: nakladatelství Rodiče, 2004.
BOTOŠOVÁ, M. Návaznost pracovního uplatnění na možnosti vzdělávání zrakově postižených v ČR. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005. ISBN 80-244-1077-X.
ČÁLEK, O., CERHA, J., HOLUBÁŘ, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992.
ČÁLEK, O., CERHA, J., HOLUBÁŘ, Z.Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992.
ČERNÁ, M. Školní integrace dětí se zdravotním postižením.Olomouc: PdF UP Olomouc, 1996.
DVOŘÁK J.: Logopedický slovník. Logopaedia clinica, Žďár nad Sázavou 1998
JESENSKÝ, J. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum, 2000.
JESENSKÝ, J. a kol. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia.Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
JESENSKÝ, J..Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha:Carolinum, 1995.
KEBLOVÁ, A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima, 1999.
KBELOVÁ, A.: Čich a chuť u zrakově postižených. Praha. Septima 1999
KBELOVÁ A.: Hmat u zrakově postižených. Praha. Septima 1999
KEBLOVÁ, A.: Sluchové vnímání u zrakově postižených. Praha, Septima 1999
KLENKOVÁ, J.: Kapitoly z logopedie I. PAIDO, Brno 1997
KLENKOVÁ J.: Kapitoly z logopedie II. a III. PAIDO, Brno 1998
KUDELOVÁ I. - KVĚTOŇOVÁ L.: Malé dítě s těžkým postižením zraku. PAIDO, Brno 1996
KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-24-9.
KVĚTOŃOVÁ-ŠVECOVÁ L.: Oftalmopedie. PAIDO, Brno 1998.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 1998.
LECHTA, V.: Logopedické repetórium. SPN, Bratislava 1990
LUDÍKOVÁ, L. a kol. Tyflopedie II. 1. vyd. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1989.
LUDÍKOVÁ, L. a kol. Tyflopedie I. 1. vyd. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1988.
MEDVEĎOVÁ, J. S bílou holí. Praha: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004.
MICHÁLEK, M. . V hlavě čtyři roztoči. Praha: Zora, Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, 1996.
MICHÁLEK, M. Naprostá ztráta soudnosti. Praha: SONS, 1999.
MICHÁLEK, M. a kol. Co vlastně ti nevidomí dělají? Próza a poezie nevidomých autorů. Praha: vydavatelství Okamžiku, 2003.
MICHÁLEK, M., FRANCOVÁ, P., JAKEŠ, J.Nevídáno.
MICHÁLEK, M. Hele. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých ČR, 1995.
MICHÁLEK, M.Mrkni na mě. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých ČR, 1995.
MICHALÍK, J. Právo pro školy. Dokumenty ke studiu školské legislativy. 1. vyd.,Olomouc: Netopejr, 1999.
MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 2000.
MICHALÍK, J. Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách České republiky, výzkumná zpráva. 1. vyd. Olomouc, 2005. ISBN 80- 244- l045-1
MIŇHOVÁ J.,MRÁZOVÁ E.: Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. PF, Ústí n. L. 1989
MONATOVÁ L., ČERNÁ a kol.: Lehké mozkové dysfunkce. Praha, Karolinum 1995
MONATOVÁ L.: Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. PAIDO, Brno 1996
MÜLLER, O, et al. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc, 2001.
PIPEKOVÁ J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. PAIDO, Brno 1998
PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
PŘENOSILOVÁ, D.: Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. MU, Brno 1997
RENOTIÉROVÁ, M. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80- 244-0646-2.
SASÍN J. -ŠTEJGERLE L.: Základy speciální pedagogiky II. UP, Olomouc 1974
Výchova nevidomého dítěte předškolního věku. Praha: ÚV Svazu Invalidů v ČSR, 1986.
SOVÁK, M.: Logopedie. SPN 1978
VÁGNEROVÁ M., HAJD-MOUSSOVÁ Z.,ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. Praha, Karolinum 1997
VÁGNEROVÁ M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999
VAŠEK Š.: Špeciálna pedagógika. SAPIENTIA, Bratislava 1996
Integrativní speciální pedagogika. PAIDO, Brno 1996
VÍTKOVÁ M. a kol.: Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. PAIDO, Brno 1996
VÍTKOVÁ, M. et al. Možnost reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999.

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .