SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
07. 09. 2020 12:36 - RAM
sociálně právní poradenství: oční vada; rouška;
Dobrý den, trpím oční vadou retinitis pigmentosa a dalšími méně závažnými očními vadami - kvůli špatnému zraku pobírám ID 1. stupně. Můj dotaz se týká nošení roušek, které můj špatný zrak ještě více omezují. Obávám se hlavně podzimu a zimy, kdy z práce i do práce musím jezdit za tmy. I nyní nejsou cesty snadné, ale dávám to, funguji samostatně. Jenže s rouškou se mé vidění ještě více omezuje - ať už přímo fyzicky rouškou nebo taky neustálým zamlžováním brýlí (opět je na to podzim a zima horší). Nevím, zda zvládnu do práce dojíždět i letos. Stejně tak je veliký problém nosit roušku v práci (práce na PC a práce se spisy). Mám nějaké možnosti, jak situaci řešit? Po koroně bych ještě ráda pár let pracovala, pokud ztratím tuto práci budu mít na venkově veliký problém sehnat něco jiného. Můžu požadovat něco po zaměstnavateli? Nebo jít v nejhorším na nemocenskou? Nebo je nějaká jiná možnost? Děkuji.

24.09.2020 11:19: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den

Děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte. Přejdu k Vašemu dotazu:
Mezi osobami, které mají výjimku z nošení roušek, bohužel nejsou lidé se zrakovým postižením. Přitom je mj. prokázáno, že dlouhodobé nošení roušek může poškodit zrak. Pokusím se shrnout, jaké máte možnosti Vaše obtíže řešit:
1) Můžete požádat zaměstnavatele o práci z domu (home office). Práce na PC a se spisy přece nemusí být vykonávána na pracovišti. K žádosti o práci z domu velmi doporučuji přiložit vysvětlující doporučení od Vašeho očního lékaře. Odpadne Vám tak jak nebezpečné dojíždění, tak nošení roušky v práci.
2) Nemocenská je sice také řešení, ale je časově omezená, takže se může stát, že protipandemická opatření budou trvat i po skončení Vaší nemocenské.
Doplnění mé odpovědi z 11.9.2020.:
3) Samozřejmě můžete také s písemným vysvětlením a doporučením od Vašeho očního lékaře roušku nenosit. To je však zdravotně rizikové a může to být i zdrojem konfliktních situací se cizími lidmi.
4) Také byste mohla místo roušky nosit plexisklový štít, který však spolu s brýlemi může zkreslovat Vaše vidění – doporučuji vyzkoušet.
5) Můžete také požádat poskytovatele sociálních služeb o průvodcovskou službu nebo osobní asistenci. Jde o placenou službu, kterou hradíte z příspěvku na péči dle zákona č. 108/1996 sb. Pokud příspěvek na péči nepobíráte a nevíte „jak na to“, můžete se na nás opět obrátit.

Doufám, že Vám rada pomohla a přeji Vám vše dobré.
Libor Novosád,
za tým iPoradny
11.09.2020 08:52: Buriánková Olga
Dobrý den,současná doba je opravdu velice problematická a ze všech (neustále se měnících) nařízení vyplývají nejrůznější problémy, které ani vlastně nejde na všech úrovních dopředu domýšlet.
Problémy, které jsou způsobeny nošením roušek, se týkají většiny lidí a lidí s těžkým zrakovým postižením obzvláště. Obecně mohu potvrdit, že se jedná hlavně o neustálé zamlžování brýlí, o zasahování roušky do zorného pole (které bývá už tak narušené), o překrytí obličeje rouškou a znesnadnění tak vnímání okolí pomocí přírodních a jiných vlivů (například orientace podle proudění vzduchu, které se odráží na tváři apod.). To vše a mnohé jiné omezuje jak orientaci v prostoru a samostatný pohyb, tak i získávání informací pomocí zraku.


Vládní nařízení se neustále mění. V odpovědi se odrazím od rozhodnutí, které je platné od 10.9.2020. Toto nařízení zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo domov a místo ubytování) a ve všech prostředcích veřejné dopravy. Z toho je patrné, že cestu do práce jste povinna absolvovat tak, že kdykoliv vstoupíte do prostředku veřejné dopravy (autobus, trolejbus, vlak, metro aj.), musíte si roušku nasadit. To platí i pro pohyb v nádražních budovách. V tuto chvíli ji venku nosit nemusíte. Domnívám se, že toto opatření přece jen samostatnou cestu zjednodušuje.Při vyjití z domova tedy můžete bez roušky dorazit až k zastávce veřejné dopravy. Tam si roušku musíte nasadit a nastoupit do dopravního prostředku v ní a setrvat tak až do vystoupení. Pokud nosíte bílou hůl, věřím, že při nastupování a vystupování vám spolucestující určitě rádi pomohou a cestovat v roušce už takový problém z hlediska orientace není. Pokud dojíždíte do práce tak, že musíte procházet halou nádraží, můžete opět požádat o pomoc spolucestující, v případě cestováním vlakem, můžete na Českých drahách požádat prostřednictvím jejich telefonní linky (nebo internetového formuláře) o doprovod od vlaku až před budovu haly (je to jejich běžná služba, kterou využívá většina lidí s těžkým zrakovým postižením).


Od 10.9.2020 je také povinnost nosit roušky i ve firmách. Výjimkou jsou zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, kteří mají od sebe minimálně dvoumetrový odstup. Nevím, jak to u vás v práci vypadá, ale pokud máte stůl s PC a vašimi spisy vzdálený od kolegů na dva metry, roušku nosit v kanceláři nemusíte.


Od zaměstnavatele můžete požadovat cokoliv – vždy je to o lidském přístupu a domluvě. Myslím, že kdybyste mu svou situaci vysvětlila, určitě by vám výjimku povolil (v případě, že u vás v práci máte povinnost roušky nosit nařízenou).


Jediné, o co se ale můžete doopravdy opřít, jsou výjimky z nařízení. Ke dni 10.9.2020 se nošení roušek nevztahuje na vyjmenované výjimky. Jednou z nich je výjimka pod písmenem i, kde se říká, že roušku nemusí nosit osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

O lidech se zrakovým postižením se tam vyloženě nepíše, ale pokud se zaměříme na kognitivní funkce, kdy je jednou z nich (kromě paměti, pozornosti, řeči, rychlosti zpracovávání informací aj.) také prostorová orientace, je možné přeneseně říci, že by se tato výjimka mohla týkat i vás.

Takže pokud byste měla u zaměstnavatele problém s nošením roušky a s tím, že by vám on výjimku sám od sebe nepovolil, je možnost navštívit vašeho lékaře a požádat ho o vystavení potvrzení, že máte omezenou schopnost pohybu, tedy kognitivní funkce a nemůžete z tohoto důvodu roušku v zaměstnání nosit.

Na nemocenskou jít samozřejmě také můžete, pokud vás váš ošetřující lékař shledá neschopnou vykonávat práci. Takže pokud zklamou všechny osobní domluvy a také domluva o výjimce na základě lékařského potvrzení, můžete svého lékaře požádat i o možnost nemocenské, protože v roušce nebudete moci vykonávat svou práci.Na závěr bych ještě chtěla vyjádřit své přesvědčení, že i když jsou pro nás všechny (a pro vás obzvláště) roušky omezující, je toto opatření nařízeno z důvodu ochrany před šířící se nákazou. Při vyřizování výjimek zvažte, kde opravdu je rouška pouze obtěžující (například v autobusu) a kde opravdu znemožňuje pohyb nebo práci. Chráníte jí nejen sebe, ale i své okolí.
Aby došlo ke zmírnění zamlžování roušky (a omezení zorného pole) bych vám zkusila poradit několik „fíglů“, které jsme nasbírali s našimi klienty, kteří řeší stejný problém jako vy.


Pokud použijete roušku, která se zavazuje nahoře a dole, je možné nechat spodní stuhu neutaženou – vydechovaný vzduch se více rozptýlí dolů a do stran a nejde tolik na brýle.
Rouška, která má v horní části zabudovaný drátek, se dá kolem nosu a tváří více vytvarovat – rouška pak nepřekáží tolik v zorném poli a nepropouští tolik vzduchu na brýle.
Roušku také lze nasadit co nejblíže k očím a brýle nasadit přes ni tak, aby mezi horním okrajem roušky a skly byla co největší mezera. Vydechovaný vzduch tak nepůjde přímo na skla a brýle se nebudou tolik zamlžovat.


Přeji hodně trpělivosti a hlavně úspěchů ve vašem vyjednávání.
Olga Buriánková, Tyfloservis, o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .