SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Rozhovor s Jaroslavem Winterem

InternetPoradna.cz, 01. 04. 2011 16:29

Přinášíme Vám rozhovor s panem Jaroslavem Winterem, naším dlouholetým spolupracovníkem v oblasti internetu pro lidi se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím portálu Helpnet.cz a konference INSPO.

Jaroslav Winter (1948) působil po absolvování Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy 15 let jako novinář deníku Mladá fronta, dva roky ve VTM a devět let v Profitu, kde jako jeden z prvních českých novinářů začal systematicky psát o možnostech využívání internetu v podnikání. Nejznámější je jeho čtyřdílná publikace "Podnikáme s Internetem".
Zde se stal iniciátorem projektu Březen - měsíc Internetu, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1998. Poté ještě krátce pracoval ve vydavatelství Economia jako vedoucí úseku elektronických médií, aby pak v srpnu 2000 nastoupil do neziskového občanského sdružení BMI.

Získaná ocenění:
Cenu za mimořádné přispění v oblasti podpory neziskových organizací udělilo šéfredaktorovi Helpnetu Jaroslavu Wintrovi Fórům Dárců. Stalo se tak na konferenci Komunikace a marketing NNO, kterou uspořádalo 8. dubna 2010 v Praze.

5.dubna obdržel na konferenci ISSS 2009 v Hradci Králové cenu Český zavináč, v polovině června zvítězil v prestižní anketě Internet Effectiveness Awards 2009 v kategorii Největší osobní přispění k rozvoji internetu v ČR (v dalších kategoriích zvítězil například elektronický platební systém PaySec, vstupenkový portál Ticketpro či prezentace kampaně Nemyslíš? Zaplatíš!). V této anketě získal Jaroslav Winter dokonce ceny dvě: jednu na základě hlasování veřejnosti a druhou od odborné poroty.

BMI v roce 2000 získalo za projekt Březen – měsíc Internetu ocenění ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, do které se přihlásilo 612 projektů z 80 zemí.

OTÁZKY:
Již dlouhou dobu se věnujete lidem se zdravotním postižením hlavně v oblasti počítačů a internetu. Podělíte se s námi o to, jak jste se k této oblasti dostal?


Došlo k tomu přirozeným vývojem. Když jsme si vymysleli osvětový projekt Březen – měsíc internetu, snažili jsme se informovat o významu internetu širokou veřejnost prostřednictvím řady konferencí, seminářů, dnů otevřených dveří a dalších akcí zaměřených na různé cílové skupiny. Samozřejmě už od počátku jsme si uvědomovali, jak neocenitelným nástrojem se může stát internet pro lidi se zdravotním postižením, a hledali jsme cesty, jak jim jej zpřístupnit. Tak vznikla v roce 2000 konference INSPO. Pak jsem se řízením osudu a z podnětu provozovatelů několika serverů pro osoby se specifickými potřebami ujal projektu, jehož cílem bylo vytvořit portál zastřešující problematiku zdravotního postižení. Tak mně přibyla starost o portál Helpnet.cz. Časem jsme se zapojili také do několika evropských projektů zaměřených na uplatnění informačních technologií ve prospěch osob se zdravotním postižením; v té době mělo BMI sdružení až pět zaměstnanců. Dodnes distribuuji výstupy ze dvou projektů – CD Výuka znakového jazyka a DVD s CD Qualified Care – Profesionalizace rodinné péče o lidi s roztroušenou sklerózou.

Jste iniciátorem spojení internetu a zdravotně znevýhodněných, mohl byste říci, zda vidíte nějaký posun ve vnímání a využívání internetu mezi lidmi se zdravotním znevýhodněním v devadesátých letech a dnes?

Posun je velmi výrazný. Zpočátku byla velkou bariérou finanční náročnost spojená s pořízením počítače a s internetovým připojením a samozřejmě také malá informovanost o možnostech internetu. Postupně se však ceny počítačů i připojení k internetu dostaly na úroveň, že dnes je internet dostupný téměř každému. A pokud ne, tak s pomocí sponzorů či různých nadací se dá získat počítač, pokud o to člověk opravdu stojí. Myslím, že také cena za připojení je ve srovnání s hodnotou, kterou uživatel se zdravotním postižením využíváním internetu získá, již velmi přijatelná.

Co je podle Vás hlavním přínosem internetu pro zdravotně postižené?

Vnímání přínosu internetu záleží hodně na druhu postižení. Pro vozíčkáře bude asi nejcennější, že si přes internet může vyřídit spoustu záležitostí, které by vzhledem ke svému pohybovému omezení zařizoval velmi obtížně, případně do některých míst by se vůbec nedostal. Nevidomý uživatel díky internetu není ochuzen o spoustu informací z novin, časopisů a internetových zdrojů, které by si sám nemohl přečíst. Pro neslyšícího člověka je internet nejdůležitější jako nástroj komunikace, zde mizí jeho komunikační bariéra, díky internetu se může dorozumět s kýmkoliv.

Napadají Vás nějaká úskalí, která s sebou přináší právě pro zdravotně postižené?

Žádná úskalí, která by byla specifická pro uživatele se zdravotním postižením, mě nenapadají. Ale samozřejmě musí si dávat pozor stejně jako ostatní například na to, aby si nevytvořili závislost na internetu, která může být nezdravá.

Váš projekt Březen – měsíc internetu za dobu své existence hodně napomohl vnímání internetu jako pomocníka nejen pro zdravotně znevýhodněné. Existoval jedenáct let a našel si řadu příznivců. Je něco, na co by se, i přesto, že již není aktivní, rozhodně nemělo zapomenout?

Projekt určitě podnítil zájem veřejnosti o internet, během jedenácti ročníků se uskutečnila spousta akcí. Třebaže již skončil, některé důležité konference nebo soutěže, které díky němu a jako jeho součást vznikly, pokračují i nadále. Mám na mysli například již zmíněnou konferenci INSPO, konference Junior Internet a Internet ve státní správě a samosprávě, nebo soutěž Zlatý erb či Biblioweb.

Jak by se podle Vás mohl v budoucnu internet pro zdravotně postižené posunout dopředu? (např. mluvící stránky)

Nerad bych se dopouštěl nějakých prognóz, život stejně nakonec přinese nějaká nečekaná překvapení. Ale například lze očekávat, že neslyšící uživatelé by v budoucnu mohli využívat automatický simultánní přepis mluvené řeči přes internet. Zajímavé možnosti se naskýtají s propojením mobilního internetu s GPS pro zdokonalení navigace nevidomých uživatelů.

Vidíte úskalí z hlediska legislativy, internetu a zdravotně postižených?

Legislativa myslím nezpůsobuje žádné překážky lidem se zdravotním postižením při využívání internetu. Bylo by ale jistě užitečné, kdyby naopak některé bariéry odstranila. Mám na mysli, že by například byl internet uznán pro některá zdravotní postižení jako kompenzační pomůcka. Obávám se ale, že současná doba tomu není příliš nakloněna.

Myslíte si, že povědomí o životě zdravotně postižených z pohledu veřejnosti je dostatečné? Čeho byste chtěl v této oblasti docílit?

Často se říká, že není. Na Helpnetu mám monitor médií, kde zveřejňuji i vybrané články a přepisy rozhlasových a televizních relací věnovaných problematice zdravotního postižení. Z toho je zřejmé, že takových příspěvků není málo. Ale nejúčinnější je osobní zkušenost a tu média nemohou nahradit, to je úloha především organizací zdravotně postižených, aby veřejnost názorně seznamovaly s tím, co obnáší to či ono zdravotní postižení.
Pokud jde o mne, mohu přispívat tím, že dávám prostor na Helpnetu pro informování o takových akcích. Kromě toho jsem dva a půl roku koordinoval projekty České unie neslyšících zaměřené na zavedení a rozšíření simultánního přepisu mluvené řeči v České republice. I když už jsem s ukončením grantu od Nadace Vodafone ČR v této pozici skončil, rád bych ještě pomohl s informováním veřejnosti a také orgánů s rozhodovací pravomocí o velké užitečnosti této nové sociální služby pro ohluchlé nebo těžce nedoslýchavé osoby, jejichž mateřštinou je čeština a které nekomunikují znakovým jazykem.

Březen měsíc internetu skončil v roce 2008. Znamená to, že internet je již tak rozšířený a většina lidí jej umí používat, stejně jako mobily atd.? Že tato akce již přestala mít osvětový účinek a sama zanikla? Co se připravuje nyní?

Březen měsíc internetu splnil svoji historickou úlohu. Osvěta zaměřená na využívání internetu či mobilů je sice stále potřebná, ale už se musí odehrávat jinak, zabývat se jí musí jiní a také to různými formami dělají. Pokud vím, žádná tak rozsáhlá aktivita jako byl Březen měsíc internetu se ale nepřipravuje. Za sebe mohu prozradit, co jsem si uvědomil na nedávné konferencí INSPO a navazuje to na moji odpověď na předchozí otázku. Letos přišli na INSPO poprvé představitelé Jednoty školských informatiků a byli konferencí doslova nadšeni, dozvěděli se na ní množství nových informací, které se rozhodli využívat dále ve školství. Proto se budu snažit v příštích ročnících dostat na INSPO i účastníky z jiných oblastí než dosud, aby poznali, jak informační a komunikační technologie usnadňují lidem se zdravotním postižením jejich život, a mohli tak ze svých pozic napomoci většímu uplatnění těchto technologií.

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že když jste v roce 1996 s aktivitami týkajícími se internetu začínal, nadchly Vás možnosti, které tehdy nabízel. Uběhlo 15 let a internet už není zdaleka tak vzácný, nový, jako býval – dokáže Vás ještě stále něčím nadchnout, překvapit?

Tehdy šlo o čisté nadšení z objevování či někdy jen tušení nových, doslova revolučních možností. V tomto smyslu už mě internet nadchnout nedokáže, i když občas ještě překvapí. Ale to je zákonité a v pořádku. Fantastické ovšem je, za jak krátkou dobu se stal samozřejmou a těžko odmyslitelnou součástí našich životů.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: šestset čtyřicet
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .