SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Hrubanová Michaela, Ing. et Bc.

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:

2008 – 2010 Univerzita Jana Ámose Komenského, Praha
Obor: Evropská hospodářskosprávní studia
2004 – 2008 Univerzita Palackého v Olomouci,
Cyrilometodějská teologická fakulta,
Obor: Sociální politika a sociální práce
2004 – 2007 Vyšší odborná škola sociální – CARITAS Olomouc
Obor: Charitativní a sociální činnost
2003 – 2004 VIKA – jazyková škola Brno
Anglický jazyk

Praxe:

prosinec 2012 – dosud z.s.InternetPoradna.cz
ředitelka
2009 – dosud Člověk v tísni o.p.s.
Manažerka podpory sociální integrace
Koordinátorka aktivit a služeb v lokalitě Přichystalova – Holická Olomouc
Koordinátorka zakázky: Metodická a koordinační podpora terénních pracovníků v rámci
projektu: Sociální integrace na Jesenicku
Květen 2007 – listopad 2009 CpKP stM – Centrum pro komunitní práci střední Morava, Přerov
Asistentka ředitele
Září - listopad 2009 Odborná stáž ve Foxwood school v Anglii
Asistent hlavního učitele


Organizace v níž působím


z.s. InternetPoradna.cz


Kontakt:
michaela.zizkova@internetporadna.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .