SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Kořínek Richard, Bc.

Stručný a výstižný profesní životopis


Dosažené vzdělání:
Střední všeobecné (gymnázium),
1991 - 1994 VŠ - angličtina, filozofie, sociologie
2004 - 2007 VŠ - psychologie bakalářská.


Odborné výcviky:
4 letý systematický výcvik v gestalt psychoterapii (IGAP Praha, 1994 - 1998);
6 měsíční výcvik v metadonové substituční léčbě (MZ ČR, 1999/2000);
6 měsíční výcvik v doléčování drogově závislých (Podané ruce Brno, 2000/2001).
Stáže v zahraničí:
zařízení pracující s drogově závislými v Londýně (2000 V. Británie - Londýn).
zařízení pracující s drogově závislými v Holandsku (2002 V. Holandsko - Amsterdam).
Od května 1999 do roku 2007 pracoval jako terapeut v P-centru Olomouc, kde pracoval s klienty doléčovacího programu a s klienty ambulantního poradenství.
Od roku 2007 vede pobočku organizace Člověk v tísni, o.p.s. v Olomouci.


Publikační činnost:
Překlad - Prevence relapsu u závislých chování - Manuál pro terapeuty.
Autoři Shamil Wanigaratne, Wendy Wallace, Jane Pullin, Francis Keaney a Roger Farmer

Organizace v níž působím:


Člověk v tísni, o.p.s.
Programy sociální integrace
Pobočka Olomouc

http://www.clovekvtisni.cz/psi


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .