SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Bezděková Klára Mgr.

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika – poradenství, magisterské navazující studium, rok ukončení 2020

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciálněpedagogická andragogika, bakalářské studium, rok ukončení 2018

Praxe:
Červen 2019–listopad 2019, z.s. Internetporadna.cz, odborné sociální poradenství

Kurzy a výcviky:
2016 – 2018 Kurz základů českého znakového jazyka

Organizace v níž působím
z.s. Internetporadna.cz, sociální pracovnice služby Restart a odborného sociálního poradenství

Kontakt:
+420 736 447 248
+420 774 724 877
klara.bezdekova@internetporadna.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .