SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Rychlá Kateřina, Mgr.

foto/katka.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2005 – 2010 FF UP Olomouc, katedra psychologie

Praxe:
7/2013 – dosud – Internetporadna.cz – psycholožka Odborného sociálního poradenství (služby iPoradna, Poradna) a sociální rehabilitace Restart (do 5/2019)
4/2013 – 3/2014 Terdi, s. r. o. – psycholožka – zařazena ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie
11/2010 – 7/2013 SPC Duha Zlín pro žáky s mentálním postižením – psycholožka
9/2010 – 1/2012 o.s. InternetPoradna.cz lektorka kurzu Komunikační dovednosti - kurz pro zdravotně znevýhodněné uživatele služby sociální rehabilitace RESTART

Kurzy a výcviky:
10/2018 – Chana Rachel Frumin (Jerusalem Narative Therapy Institute, Israel):
Narativní setkání – Úzkost a deprese, Znovudobytí života z rukou traumatu, Manželské poradenství, Mind body přístup. ISZ Praha
9/2017 - Linka bezpečí: Výcvik v chatové krizové intervenci
10/2016 – PhDr. Andrej Drbohlav: Poruchy chování I. – ČASP Olomouc
9/2015 - Jill Freedman: Umění narativních rozhovorů: broušení nástrojů
10/2012 – James Wilson: Užitečná praxe s dětmi a mladistvými: systemicko-improvizační přístup.
5/2012 – Diagnostika poruch autistického spektra - IPPP Praha (pod vedením PhDr. Krejčířové se zaměřením na specifika jednotlivých typů PAS a diferenciální diagnostiku)
11/2011 – Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II – IPPP Praha (pod vedením PhDr. Krejčířové se zaměřením na metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různým typem postižení)
10/2011 – Kurz pro začínající pracovníky SPC – IPPP Praha
3/2008 – 1/2013 Výcvik v systemické terapii „Umění terapie“
9/2009 - 4/2010 kurz „Psycholog ve zdravotnictví“ – katedra psychologie FF UP Olomouc

Organizace, v níž působím:

psycholožka služeb Poradna a iPoradna
mentorka odpovědí studentů katedry psychologie FF UP Olomouc

z.s. InternetPoradna.cz
Wurmova 7
779 00 Olomouc

KONTAKT:
email: katerina.rychla@internetporadna.cz
Skype: psycholog.iporadna


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .