SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Fialová Jitka

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
SEŠ Olomouc, obor všeobecná ekonomie, ukončeno maturitou v roce 1989

Praxe:
ÚZIZ, Fakultní nemocnice, ForCorp

Kurzy a výcviky:
Pracovník v sociálních službách
Mzdové účetnictví
Organizačně technický pracovník

Organizace v níž působím


z.s. InternetPoradna.cz
koordinátorka iPoradny

z.s. InternetPoradna.cz
Wurmova 7
779 00 Olomouc

KONTAKT:
email: jitka.fialova@internetporadna.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .