SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Dvořák Dušan, Mgr.

foto/dvorakd.jpg

Stručný profesní životopis:Výchova a vzdělávání:
* Rodina, přátelé, vesnice svět a vlastní praxe, 1962 - dosud
* Jesle a různé MŠ v Olomouci, 1963 - 1968
* ZŠ od okupace k chartě na Terrerově náměstí v Olomouci, 1968 - 1977
* Gymnázium v Olomouci Hejčíně, 1977 - 1980
* VŠE v Praze, 1980 - 1981
* PdF UP v Olomouci, speciální pedagogika, 1981 - 1986
* Jazzová sekce v Petříkově (Jeseníky) - neformální univerzita života, 1977 - 1989
* Terapeutická komunita Monar (Polsko): 14 denní stáž v roli kvazipacienta, 1990
* Psychoterapeutický výcvik, psychoterapeutický grandpapa doc. Jaroslav Skála, 1991 - 1994
* Pražská psychoterapeutická fakulta, 1992 - 1995
* Univerzita San Diego (USA): mezinárodní výcvik prevence, léčby a sociální rehabilitace drogových závislostí, 1995 - 1997
* Jellinek centrum, Arta, etc. (Holandsko): stáže ve střediscích pro sociální rehabilitaci drogově závislých, 1997, 1998
* IPIPAP: rodinná terapie, 1997 - 1999
* MOLSA: vytváření standardů kvality sociálních služeb, 1999 - 2002
* Phoenix, City Roads, Milton House, London drug services, etc: stáž, Velká Británie, 2000
* ONFAM: management, marketing komunitní nadace, 2000 - 2002
* Plato Moravia: management, marketing firem, 2002
* PK FN Plzeň a PL Praha Bohnice: 5 denní stáž v roli pacienta, 2002
* PK FN Olomouc a PL Šternberk: 14 denní stáž v roli kvazipacienta, 2003
* SF a politika EU: přednášky a semináře, 2000 - dosud
* Cekas - NVF a QUIP - Společnost pro změnu: standardy kvality sociálních a zdravotních služeb, 2005 - dosud
* Týden pro duševní zdraví: přednášky a semináře, 1995 - dosud
* Konopí je lék (2008 - dosud), zveřejněn výzkum a otevřena psychoterapeutická ordinace Konopné apatyky královny koloběžky první v galerii Jaroslavy Moserové
* Sociální, lidskoprávní, vzdělávací, kulturní a ekologické NNO: dobrovolník, 1988 - dosud

Jiná forma výchovy a vzdělávání, tzv. praxe - neboli práce za peníze:
* Středisko pro mládež - terapeut, 1986 - 1990
* Sananim - spoluzakladatel, terapeut, člen správní rady, 1990 - 1992
* Okresní pedagogicko-psychologická poradna - metodik a terapeut, 1992 - 1994
* P-centrum - zakladatel, ředitel, terapeut, předseda/místopředseda SR, 1994 - 2003
* Privátní psychoterapeutická praxe - psychoterapeut, 2003 - 2006
* Ateliér ALF - zakladatel, ředitel, předseda SR, 2006 - 2010
* Edukativní konopná klinika - zakladatel, ředitel, předseda SR, 2010 - 2012
* Audity kvality, supervize, krizové řízení, poradenství a vzdělávání etc, 1995 - dosud


Publikační činnost:
* Metodika vzdělávání pedagogů v primární prevenci, 1994 a 1995
* Drogy a vaše dítě, 1995 a 2000
* Drogy a drogové závislosti (skripta PdF UP), odborný redaktor a editor, 1997
* Marketingová studie sociálních služeb pro drogově závislé,vedoucí kolektivu (spolupráce s FF UP), 1998
* Drogy a mýty, Jindřich Míša a Ludmila Neradovi, editor, 1999
* Koncepce a realizace britské protidrogové politiky (srovnávací studie), vedoucí kolektivu, 2000
* Jaké nádobíčko - průvodce bezpečnějším braním, editor, 2001
* Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (slovník), člen kolektivu, 2002
* Drogy a drogové závislosti (mezioborová monografie), člen kolektivu, 2003
* Válka je vůl (studie), 2005
* Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, člen kolektivu, 2005
* Historie dávná i nedávná - genius loci Ospělovska, spoluator a editor, 2009
* Kyselé zelí, editor hanáckého kulturního emailového bombardingu http://zelikysele.sweb.cz/, 2005-dosud
* BED IN Kreativitou proti teroru, 2008-dosud
* Konopí je lék, šéfredaktor www.konopijelek.cz, 2008- dosud

Pracoviště:


Diag Human Cannabis
Tylova 2
779 00 Olomouc

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .