SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
24. 09. 2008 10:31 - zdena
ostatní: zdravotní obtíže; pobyt
Kam lze umístit pacientku z léčebny dlouhodobě nemocných: ležící, diabetička na inzulínu,
se selháváním ledvin a srdce,se zrakovými obtížemi bez perspektivy zlepšení. I soukromá zařízení. Spolupráce s rodinou.

Tělesné postižení 29.09.2008 14:30: Chrastina Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D.
  Dobrý den, Zdeno.
Děkuji za Váš dotaz, který není v současné době ojedinělý, problematice pobytu a propouštění z LDN je věnována v poslední době řada diskusí. Z toho, co píšete v dotaze vyplývá, že jde o pacientku která potřebuje zdravotní péči a dohled a jejíž zdravotní stav není dobrý. Vítám a oceňuji možnost spolupráce s rodinou, která je vždy přínosem a oporou pro samotné nemocné.
Co se týče pobytu v LDN, kterou nyní zřejmě pacientka opouští, bývá obvykle po dobu tří měsíců (hrazeno pojišťovnou; odvíjí se od diagnózy onemocnění a hlavně stavu nemocného). Následně se počítá s nejvhodnější formou následné péče - s propuštěním do domácího prostředí. Ne vždy je toto dostupné, vhodné a možné zajistit. O možnostech následné péče by Vás v první řadě měl informovat sociální pracovník dané LDN. Pomoc ve smyslu informací o zařízeních následné péče Vám podá rovněž obecní úřad (dle Vašeho trvalého bydliště) - mohou jimi být např. např. domovy důchodců, domovy pro seniory, zařízení Armády spásy, charitní a diakonická zařízení, rehabilitační ústavy atd. Nepřipouští se možnost propustit nemocného do domácího prostředí, které buď neexistuje, nebo je nefunkční (v tomto případě se pobyt úměrně prodlužuje do doby nalezení vhodné následné péče). Vždy je ale vhodné předem se informovat u konkrétního zařízení především na rozsah zdravotní (odborné) péče! Doporučuji rovněž vytipovaná zařízení navštívit, promluvit si o dané situaci s lékařem a zejména sociální pracovnicí (či vedením) daného zařízení.
Jelikož nevím přesně odkud jste (kde má pacientka trvalé bydliště), vyjdu z předpokladu pobytu v oblasti Středočeského kraje. Zde Vám mohou být nápomocny tyto odkazy:

(1) Lůžková zdravotnická zařízení Středočeského kraje (výběr): http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=29&typzar=LZZ&kraj=St%F8edo%E8esk%FD&rozvin=true

(2) Sanatoria (některá) Středočeského kraje jsou např. G-HELP, o.p.s (viz www.geria.info) a také Sanatorium Topas, s.r.o (viz www.sanatorium-topas.cz)

(3) Domovy pro seniory Středočeského kraje (výběr): http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=30&typzar=DDP&kraj=St%F8edo%E8esk%FD

(4) Léčebny dlouhodobě nemocných Středočeského kraje (výběr): http://www.firmy.cz/Prvni-pomoc-a-zdravotnictvi/Zdravotnicke-sluzby/Zdravotnicka-zarizeni/Lecebny/Lecebny-dlouhodobe-nemocnych/reg/kraj-stredocesky

(5) Využijte informací a dostupných zařízení (mj. zřizovaných krajem) ve Středočeském kraji: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zdravotnictvi/ - součástí www stránky je rovněž adresář lůžkových zdravotnických zařízení; a dále také využijte Adresáře zdravotnických zařízení kraje - již dle konkrétních typů a dle konkrétních měst na www stránce: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zdravotnictvi/adresar-zdravotnicka-zarizeni.htm

Doufám, že výše poskytnuté informace Vám pomohou dořešit Vaši situaci a že budete spokojeni jak se samotným zařízením (dle Vašeho výběru), tak s jeho provozem a také - a to především - bude o nemocnou kvalitně a lidsky profesionálně postaráno a že i ona samotná bude v rámci možností s péčí spokojena.

Přeji mnoho sil, energie a spoustu poklidných, příjemných dnů.

S pozdravem Jan Chrastina

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .