SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Sklenářová Kristýna, Mgr.

[ odpovědi poradce ]
foto/pikalovk.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2008 – 2010
Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogické fakulta, katedra speciální speciální pedagogiky, obor speciálně pedagogická andragogika – navazující, magisterské (specializace psychopedie, surdopedie). Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Mgr.

2005 – 2008
Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogické fakulta, katedra speciální speciální pedagogiky, obor speciálně pedagogická andragogika, (specializace psychopedie, surdopedie). Ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

Praxe:
např.: rok nástupu – rok výstupu, organizace, pozice v organizaci + je možné napsat konkrétní náplň práce
Duben 2004 – dosud: Osobní asistent; o.s. Spolu Olomouc
Únor 2006: stáž u lůžka terminálně nemocných; Hospic na Svatém kopečku
Srpen – září, prosinec 2007: Osobní asistent v kurzu PC; o.s. InternetPoradna.cz
Praxe v rámci studia: o.s. SPOLU; ÚSP Klíč Olomouc; Dům Svatého Vincence; Oblastní Unie neslyšících Olomouc; o.s.Lorm

Kurzy a výcviky:

2008 pracovní školení: Publicita projektu jako součást PR organizace (Neziskovky.cz)
Řízení konfliktu s klientem (VOŠ Caritas)
Sociální práce s osobami zdravotně postiženými (Slezská univerzita v Opavě)
2008 Kurz usnadňované komunikace u Catharine Božoňové, 1. stupeň
2007 Kurz komunikačních dovedností, zajištěný o.s. SPOLU Olomouc
2004 Výcvik osobních asistentů v o.s. SPOLU Olomouc

Organizace v níž působím


o.s. InternetPoradna.cz
vedoucí služby odborné sociální poradenství

Kontakt:
Wurmova 7, Olomouc 779 00
587 406 126; 774 724 877

www.iporadna.cz
e-mail: kristyna.sklenarova@iporadna.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .