SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Živný Boris, MUDr.

[ odpovědi poradce ]
foto/zivnyb.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze; I. atestace - chirurgie; nadstavbová atestace - neurochirurgie

Praxe:
Více než 20 let klinické praxe v ČR, Německu a USA

Organizace v níž působím


NeuroCentrum Clinic
Zde působím jako primář a ředitel.
Náš tým odborníků nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech neurologie, neurochirurgie, rehabilitace, ortopedie, klinická psychologie a klinická logopedie. Pro naše dětské, dospívající a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci.
Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům NeuroCentra, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a kompatibilní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady (VVV), dětská mozková obrna (DMO, ICP, infantilní cerebrální paréza), epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. Na půdě NeuroCentra působí pod mým vedením specializovaná DMO klinika (International Cerebral Palsy Clinic) zabývající se vedle DMO komplexně i jinými vývojovými poruchami v dětském a adolescentním věku.
NeuroCentrum Clinic Praha poskytuje specializované zdravotnické služby nemocným všech věkových skupin z celé České republiky i ze zahraničí.

Kontakt:
NeuroCentrum Clinic
Říčanská 1177
252 42 Jesenice (u Prahy)
Czech Republic
recepce: +420 604 265 487, primář: +420 603 740 167
email: ambulance@neurocentrum.cz
www.neurocentrum.cz
www.neuroinfo.info - neuroINFO - informační služba NeuroCentra

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .