SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
14. 08. 2020 22:43 - Tetka Ditka
ostatní: ZTP/P; vyhláška 388 2011 Sb.;
Dobrý den, pro přiznání nároku na průkaz ZTP/P je, mezi jinými, ve Vyhlášce 388 2011Sb.uveden v článku 3 i tento bod: " m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí". Co se vlastně myslí tím "psychickým postižením se ztrátou duševnich kompetencí"? Co jsou v tomto bodě m) ty duševní kompetence? Jedná se o osoby např. s omezením svéprávnosti, které určité duševní kompetence nemají, a proto mají opatrovníka? Děkuji.

17.08.2020 10:37: Kohoutová Zuzana, Mgr., DiS.
Dobrý den,

oceňujeme důvěru, se kterou se obracíte na naši iporadnu. Duševní kompetence jsou předpoklady, schopnosti a dovednosti pro uplatnění člověka ve společnosti, v osobním životě, v domácnosti, v práci, ve studiu, dovednost orientovat se v čase, v místě, přiměřeně reagovat na podněty z prostředí, chovat se normálně, mít dobré vědomosti a návyky, odhadovat adekvátně své možnosti a důsledky svého jednání. V případě, že jsou tyto kompetence narušeny lze hovořit o psychiatrické diagnóze, kterou stanoví lékař, stejně tak jako sdělí, jestli jsou kompetence zachovány. Omezení svéprávnosti může souviset se ztrátou duševních kompetencí, ale jak jsem zmiňovala výše, konkrétní omezení stanoví lékař.

S pozdravem
Mgr. Zuzana Kohoutová, DiS.
sociální pracovnice
z.s.InternetPoradna.cz

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .