SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
10. 08. 2020 11:31 - mila
systém sociálních dávek a pomoci: posudek ohledně ID; adresa; rozhodnutí o ID;
Dobrý den, v dubnu mi přišel posudek ohledně ID, ale nepřišlo rozhodnutí. Volala jsem na ČSSZ , poprvé řekli, že mám vyčkat, že teprve přijde. Dnes mi řekli, že ho poslali na starou adresu, kde už nebydlím.Přitom v systému mají novou adresu (posudek přišel na novou).Nyní, protože už uběhla lhůta pro podání námitek, chybí mi 5% omezení pracovní schopnosti k přiznání ID, nemohu podat námitky, přestože jsem rozhodnutí neobdržela, novou adresu jsem měnila osobně na pobočce MSSZ.Jak mohu postupovat? Mohu podat někde stížnost na to, že rozhodnutí doručili na špatnou adresu?

11.08.2020 17:00: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den paní Milo
Děkujeme za dotaz a důvěru, se kterou se na nás obracíte.
Ve Vašem případě se pravděpodobně jedná o správní pochybení, kdy si pracovníci nevšimli, že máte novou adresu. Doručení na starou adresu Vás připravilo o možnost si rozhodnutí přečíst a včas podat námitku proti němu.
Doporučuji Vám na ČSSZ a MSSZ (pro jistotu) zaslat doporučený dopis, kde popíšete výše zmíněnou situaci i její dopady na Vaše právo podat námitku. Současně požádáte o doručení onoho rozhodnutí na Vaši správnou adresu. Teprve až rozhodnutí skutečně obdržíte, se může začít odpočítávat lhůta pro podání námitky proti rozhodnutí.
Pokud Vám nebude vyhověno, půjde o nepřímou diskriminaci a Vy se můžete obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv (www.ochrance.cz), která se mj. zaměřuje na chyby ve správním řízení a může vydat ve Vaší věci odpovídající stanovisko, jímž můžete argumentovat. Co se týče samotné námitky proti rozhodnutí o nepřiznání ID, můžete ji zdůvodnit např. tím, že posudkový lékař nevzal v potaz všechny rozhodné skutečnosti, a tím, že během celého dlouhého řízení se Váš stav ještě zhoršil. To zhoršení zdr. stavu však musíte podložit aktuálními zprávami od lékařů, kteří Vás mají v péči.
Posledním řešením je podání správní žaloby k soudu. S tím Vám zdarma mohou pomoci např. v nejbližší Občanské poradně.
Doufáme, že Vám naše rada pomohla a přejeme Vám vše dobré,
Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .