SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
07. 07. 2020 19:44 - boby
sociálně právní poradenství: dopravní nehoda;trvalé následky; invalidní důchod
Syn měl dopravní nehodu kterou zavinil jiný řidič.Mám amputaci nohy pod kolenem.Bude mít nárok na nějaký invalidní důchod ? Děkuji.

09.07.2020 09:42: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den,

děkujme za důvěru, s níž se na nás obracíte.
Pokusím se v bodech uvést klíčové možnosti, které Váš syn má:

1) Invalidní důchod se přiznává ve 3. stupních podle míry omezení nebo ztráty práceschopnosti. Žádost si musí Váš syn podat na Okresní či městské správě sociálního zabezpečení – důchodové odd. Řízení k přiznání ID je mj. podmíněno posouzením synova zdr. stavu posudkovým lékařem OSSZ, který si vyžádá od synova praktického lékaře souhrnnou zprávu a zprávy od všech lékařů, kteří ho mají nebo měli v péči (veškerou tuto aj. dokumentaci doporučuji okopírovat a vzít ji sebou, až bude Váš syn pozván k posudkovému lékaři. Proto je velmi důležité, aby jeho prakt. lékař měl k dispozici všechny aktuální informace o synově zdr. stavu. Současně posudkový lékař posoudí synovu kvalifikaci a doposud vykonávanou profesi (mj. kvůli případné rekvalifikaci). Podotýkám, že pobírání ID v jakémkoli stupni nebrání výkonu zaměstnání. U I. a II. stupně ID se to dokonce předpokládá, protože zde vzniká povinnost za sebe hradit zdravotní a sociální pojištění. Tato povinnost se netýká příjemců ID 3. stupně, za které toto pojištění hradí stát.

2) Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) ve stupních TP, ZTP a ZTP/P je přiznáván dle zákona o dávkách pro OZP – Zákon č. 329/2011 sb. Je určen osobám, které mají obtíže v oblasti pohybu nebo komunikace a orientace. Vydáván je úřadem práce na základě vyjádření posudkového lékaře. Po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P, může syn požádat o příspěvek na individuální dopravu (550 Kč/měsíc), resp. na mobilitu. Podle stejného zákona může syn požádat také o příspěvek na speciální pomůcku, kam patří i automobil a jeho úprava.

3) Příspěvek na péči (PnP) je určen osobám se zdravotním postižením, které mají významné obtíže v oblasti soběstačnosti a péče o sebe i svoji domácnost, a které potřebují dopomoc či péči druhé osoby. PnP je vyplácen měsíčně podle zjištěné míry závislosti na pomoci a službách. Jeho přiznávání upravuje Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento příspěvek je určen k „nákupu“ sociálních služeb, které osoba potřebuje, nebo jako určitá kompenzace příjmu osoby blízké, která o ni pečuje, což je i Váš případ. Avšak PnP náleží osobě s postižením a je jen na ní, jak PnP využije. Žádost o příspěvek na péči si Váš syn musí podat na Vašem spádovém, tj. místně příslušném Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. dávek pro OZP a seniory, kde Vám předají potřebné formuláře, které jsou také např. na http://www.pohyblivost.cz/formulare-ke-stazeni.php Řízení k přiznání PnP je mj. podmíněno posouzením synova zdr. stavu posudkovým lékařem OSSZ, který si vyžádá od synova praktického lékaře souhrnnou zprávu a zprávy od všech lékařů, kteří ho mají nebo měli v péči – jde o obdobný proces jako v bodě 1). Současně proběhne sociální šetření u Vás doma za účelem zjištění péče či dopomoci, kterou Váš syn potřebuje tak, aby byl zřejmý rozsah pomoci či dopomoci, kterou ke svému životnímu fungování Váš syn potřebuje v konkrétních podmínkách prostředí, v němž žije. Před sociálním šetřením Vám velmi doporučuji udělat si „seznam“ toho, co dělá synovi potíže (zvládnutí, bezpečnost, posloupnost atd.), co sám nezvládá atd. a s čím mu tedy pomáháte. I běžné, každodenní „úkony denní potřeby“ zvládnuté jen částečně se ze zákona považují za nezvládnuté. Pracovnice ÚP, která bude sociální šetření u vás doma dělat, bude mít sebou účelový formulář a bude se dotazovat na synovo zvládání jednotlivých úkonů sebeobsluhy, sebepéče apod. Aby bylo její šetření pokud možno objektivní, musí být „v obraze“, z čehož plyne potřeba všechno jí vysvětlit (i podrobně), uvést do reality a být celkově na soc. šetření připraveni.

Pokud budete mít ještě nějaké dotazy či nejasnosti, můžete se na nás znovu obrátit.
Věříme, že Vám naše rada pomohla a přejeme Vám a synovi vše dobré,
Libor Novosád
i-poradna

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .