SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Přehled článků v tématu

Léčba konopím 29. 03. 2010 16:09 - Svobodová Ivana, Mgr. - Vážení návštěvníci, poslední dobou se nám množí dotazy týkající se léčby konopím. Musím vás zde informovat, že se tomuto tématu prioritně nevěnujeme a nemáme dostatek odborníků, kteří by mohli všechny dotazy na toto téma zodpovědět. Také sami nedisponujeme žádnými přípravky z konopí a nezprostředkováváme jejich prodej.
Změny v legislativě pro osoby se zdravotním znevýhodněním pro rok 2009 a 2010 11. 11. 2009 07:05 - Sklenářová Kristýna, Mgr. - Změny v legislativě ze sociální oblasti pro rok 2009 a 2010 V rámci Týdne sociálních služeb a také v rámci Týdne pro duševní zdraví 2009, především i díky potřebě uživatelů služeb o.s. InternetPoradna.cz a širší veřejnosti byl zpracován dokument s názvem Změny v legislativě ze sociální oblasti pro rok 2009 a 2010.
Anketa pro osoby s postižením o problematice zavedení Eura 20. 01. 2009 16:43 - Svobodová Ivana, Mgr. - Ze kterých informačních zdrojů byste nejraději získávali informace o budoucím zavedení Eura v České republice? Odpovíte-li na tuto a několik dalších jednoduchých anketních otázek, přispějete k tomu, aby připravovaná komunikační kampaň co nejlépe odpovídala potřebám osob se zdravotním postižením. Zatím nejvíce odpovědí přišlo od neslyšících respondentů.
Etický kodex redaktora Iporadny 12. 01. 2009 16:00 - Svobodová Ivana, Mgr. - Etický kodex (EK) redaktora InternetPoradny.cz (IP) 1. Tento etický kodex se vztahuje na poskytování informačních a poradenských služeb na www.iporadna.cz redaktorem IP. Nedílným doplňkem EK je popis služby a právní ujednání mezi provozovatelem IP a veřejností.

Přijímáme uživatele do služby RESTART v Olomouci

19. 08. 2008 17:21 - Svobodová Ivana, Mgr. - Vážení návštěvníci a uživatelé, v současné době přijímáme nové uživatele do služby RESTART. Pokud byste měli zájem sami nebo znali někoho komu by tato služba prospěla - neváhejte nás oslovit. Služba je určena těmto lidem: - osobám se zdravotním znevýhodněním
Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence 08. 10. 2007 16:20 - InternetPoradna.cz - VI. Desatero komunikace s pacienty se syndromem demence. 1.Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové vysílání), ujistíme se, že pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační pomůcky (naslouchadla) a že netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie.
Desatero komunikace s pacienty se sluchovým postižením 08. 10. 2007 16:18 - InternetPoradna.cz - Desatero pro lepší komunikaci zdravotně postižených ve zdravotnických zařízeních Úvodní slovo Existuje rozpor ve vnímání problému komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a lidmi s různým zdravotním postižením ať sluchovým, zrakovým nebo tělesným. Tento problém je letitý a nelze předpokládat, že se jej podaří ihned vyřešit. Pro začátek vypracovala Národní rada zdravotně postižených desatero pro tři výše vyjmenovaná zdravotní postižení, která umožní zdravotnickým pracovníkům problém komunikace se zdravotně postiženými postupně překonávat:
Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením 08. 10. 2007 16:12 - InternetPoradna.cz - II. Desatero komunikace s pacienty se zrakovým postižením 1. S nevidomým je vhodné jednat přirozeně. Je chybné se domnívat, že nevidomí vidí jen tmu, že mají od narození vyvinutý zvláštní smysl pro vnímání překážek nebo že mají výborný sluch a hmat.
Desatero komunikace se seniory se zdravotním postižením 08. 10. 2007 15:45 - InternetPoradna.cz - V. Desatero komunikace se seniory (geriatrickými pacienty) se zdravotním postižením 1.Respektujeme identitu pacienta a důsledně jej oslovujeme jménem nebo odpovídajícím titulem. Nevyžádaná familiární oslovení „babi“, „dědo“ jsou ponižující.
Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením 08. 10. 2007 15:45 - InternetPoradna.cz - IV. Desatero komunikace s pacienty s pohybovým postižením 1.Zdravotnický pracovník komunikuje při zjišťování anamnézy zásadně s pacientem s pohybovým postižením a nikoliv s jeho případným průvodcem. 2.Při nezbytné manipulaci s pohybově postiženým pacientem (uložení na vyšetřovací lůžko, rentgen aj.) mu vysvětlíme, co konkrétně potřebujeme, a požádáme jej, aby nám říkal, jak máme postupovat. Většina pacientů přesně popíše způsob manipulace.

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .