SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Změna u Českých drah - zvýhodnění držitelů průkazů ZTP a ZTP/P

Sklenářová Kristýna, Mgr., 21. 12. 2010 12:18

Změna u Českých drah - zvýhodnění držitelů průkazů ZTP a ZTP/P

Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS přijetím ustanovení, které umožňuje držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.

Nové SPPO ČD naleznete na odkazu:
http://www.cd.cz/assets/infoservis/cim-se-ridime/sppo.pdf
Úpravu naleznete v bodech 75 b) a 75.1.

Vybraný text potřebné části citujeme:

České dráhy, a.s.
ČD
SPPO
Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu
Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing
dne: 25. října 2010
pod č.j.: 58 501 / 2010-O28
Účinnost od: 12. 12. 2010

Kapitola IV
Manipulační přirážka, přirážka k jízdnému a dodatečné prokázání nároku na slevu

75. Bez manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému si lze ve vlaku zakoupit jízdenku nebo doplatek k jízdnému:

a) při prvním odbavení a při prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu dokladu nebo místence po nástupu do vlaku v neobsazené stanici (označené v platném jízdním řádu symbolem 3) nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů,

b) při doplatku jízdného do 1. vozové třídy, za jízdu oklikou, při jízdě za původní cílovou stanici a při vystavení jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P po nástupu do vlaku v obsazené stanici nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů,

c) při vystavení žákovského jízdného z pohraničního bodu pro držitele žákovského průkazu, studujícího na zahraniční škole, pokud se o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů,

d) pokud nemohl být cestující v nástupní obsazené stanici odbaven do požadované cílové stanice nebo požadovaným druhem jízdného a o zaplacení nebo doplacení jízdného se sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů.

75. 1. Manipulační přirážku ani přirážku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku.

Zdroj: TyfloCentrum Olomouc


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: sto padesát sedm
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .