SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Rúberová Soňa, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
ukončené magisterské vzdělání v roce 2015, ve studijním oboru Charitativní a sociální práce, na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci.

Praxe:
Od roku 2009, vedoucí oddělení v Domově pro seniory Kamenec, p.o. Ostrava. Starost o celkovou agendu klientů, naplňování standardů kvality, zajištění kvality péče s ohledem na ochranu lidských práv, personální zajištění služby, personální agenda – vzdělávání, intervize,

Kurzy a výcviky:
199 hodin – pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči, Řízení konfliktů, Rozvoj komunikačních dovedností, Týmová práce, Time management, Motivace k pracovnímu výkonu, Práce s klientem s rizikem chování včetně pravidel šetrné sebeobrany, Základy první pomoci, Ekonomická gramotnost – 96 hodin, Sebezkušenostní seminář – 40 hodin, Psychologie osobnosti, Paliatiní péče – 8 hodin, Biblioterapie a práce s příběhem, Individuální plánování služby – 39 hodin, Komunikace s klienty zdravotně sociálních zařízení, Základní kurz Bazální stimulace – 24 hodin.

Publikační činnost:
Seniorský zpravodaj

Organizace v níž působím


Domov pro seniory Kamenec, p.o. Slezská Ostrava, Bohumínská 1056/71,

Kontakt: Mgr. Holášková – tel: 731 459 248, email: holaskova@dpd.ovanet.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .