SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Pastorková Radmila, MUDr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
všeobecné lékařství LF UP Olomouc, ukončení 1995, atestace – interní lékařství 1. Stupně, 1998, specializovaná způsobilost z posudkového lékařství 2007, postgraduální studium LF UP – zatím nedokončeno

Praxe:
lékař na odborných ambulancích a interním a gastroenterologickém oddělení od 1997 do 2005, posudkový lékař LPS od 2005 dosud.

Kurzy a výcviky:
diplom celoživotního vzdělávání ČLK, licence pro výkon lektora a poradenské služby pro posudkové lékařství

Publikační činnost:
1) Publikační činnost:

Revizní a posudkové lékařství, ISSN 1214 – 3170, č. 4, r. 11, 2008, str. 91 – Pastorková R., Problematika diagnózy diabetes mellitus v oblasti posudkového lékařství


Aktuality MPSV, ISBN 978-80-7421-008-2, Praha 2009, str. 51, Pastorková, R., Ivanová, K., - Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu jako klíčové determinanty zdraví

Zdravotnictví v ČR, ISSN 1213-6050, č. 2/2010, str. 76 – 78, Pastorková, R., Nově s posuzováním invalidity

Zdravotnictví v ČR, ISSN 1213-6050, I/XIV/2011, str. 250-256, Pastorková, R., Ivanová, K., - Nemoc a invalidita v kontextu životního stylu jako klíčové determinanty zdraví,


Aktuality MPSV , ISBN 978-80-7421-008-2, Praha, 2011, st. Pastorková R., Změny v systému posuzování Lékařskou posudkovou službou, jejich nová úskalí a návrh
možných směrů


2) Aktivní účast na kongresu:

Sborník VII mezinárodní konference Problematika generace 50 plus, České Budějovice 21.-22. září 2010, ISBN 978-80-7394-260-1, Kongresová prezentace s abstraktem, Pastorková R., Ivanová K.,Čeledová, L., Čevela, R. Posuzování stupně závislosti z pohledu posudkového lékaře

Organizace v níž působím


Posudkový lékař LPS

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .