SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

[ odpovědi poradce ]

Profesní životopis


Dřívější redaktoři:


- Vrchotová Jitka, DiS.
Redaktorka v období: 10/2001-8/2006
Nejvyšší dosažené vzdělání: VOŠ sociálně-pedagogická
Praxe: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - sociální pracovnice/vedoucí Sociální poradny(2001-2006)

- Bc. Petříčková Jana
Redaktorka v období: 9/2003
Nejvyšší dosažené vzdělání: FF UK v Praze, obor: Čeština v komunikaci neslyšících
Praxe: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. - sociální pracovnice v Sociální poradně(2003-2004)

- Silovská Zuzana, DiS.
Redaktorka v období: 3/2006-4/2008
Nejvyšší dosažené vzdělání: VOŠ pedagogická a sociální, Praha 6 , Evropská 33, obor: Sociální pedagog
Praxe: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. - sociální pracovnice v Sociální poradně(2005-2008)

- Mgr. Sirůčková Štěpána
Redaktorka v období: 11/2006-4/2008
Nejvyšší dosažené vzdělání:
- Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (2001-2006)
- FF UK, bakalářský obor Čeština v komunikaci neslyšících (2005-2006)

- Rérychová Jitka, DiS.
Redaktorka v období: 9/2006-8.9.2008
Nejvyšší dosažené vzdělání:
- VOŠ pedagogická a sociální, Praha 6 , Evropská 33, obor: Sociální pedagog
- Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 1, M.D.Rettigové 4, obor: Speciální pedagogika oborová(2005-)

Současní redaktoři:- Bc. Eva Sichrová
Redaktorka v období: 7/2008-současnost

Nejvyšší dosažené vzdělání:

- 2000 - 2004 - SZŠ v Ústí nad Orlicí obor Všeobecná sestra
- 2005 - 2008 studium Pdf UHK obor Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
- 2008 absolvování kurzu „Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Praktické zkušenosti:
- 2004 - stacionář pro mentálně postižené v Ústí nad Orlicí
- 2004 – 2005 - péče o dítě s kombinovanou vadou (zrakovou, sluhovou a dyspraxií)
- 2004 kurz anglického znakového jazyka sing and sign v Londýně
- 2006 - speciální mateřská škola pro zrakově postižené děti v Hradci Králové
- 2007 - Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící v Praze
- 2008 - osobní asistence sluchově postiženým na základní škole pro žáky s vadami sluchu v Hradci Králové-Bc. Urbanová Lenka
Redaktorka v období: 8/2008-současnost

Nejvyšší dosažené vzdělání:
- 2005-2008 - studium na UK HTF obor sociální pedagogika
- 1998-2004 - gymnasium Jižní Město, Praha
- 1992-1998 - SZŠ Žernosecká, Praha (soukromá základní škola německo-českého porozumění)
- 1990-1992 - ZŠ Václava Vacka, Praha

Pracovní zkušenosti:
- od roku 2007 - dobrovolník v rámci projektu SOS 18
o.s. VHLED Sámova 6, Praha 10
- 2007 - praxe v rozsahu 80 hodin
MŠ Laudova, se speciálními třídami Laudova 3, Praha 6
- 2004-2005 – osobní asistent
Asistence, občanské sdružení, V Pevnosti 4, Praha 2
- 2004 - vedoucí letního dětského tábota s koňmi a angličtinou
- 2004 - vedoucí letního dětského tábora s koňmi a arteterapií
- 2003 - vedoucí letního tábora pro sluchově postižené děti
- 2003 - vedoucí letního dětského tábora s koňmi a arteterapií

Ostatní:
- 2008 – kurz Zpětná vazba (občanské sdružení Užitečný život)
- 2007 – kurz Hra (občanské sdružení Užitečný život)
- 2002-2004 – kurzy znakové řeči (Aldea, Česká unie neslyšících)Organizace, v níž působíme


Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .