SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Slavíček Aleš, MUDr., CSc.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské

Praxe:
15. let.

Publikační činnost:
1. Melichna,J., Macková,E.V., Semiginovský,B., Tolar,M., Štichová J.,Slavíček,A., Vaňková,S., Bartůněk,Z.,: Effect of exercise on muscle fibre composition and enzyme activities of skeletal muscles in young rats. Physiol.Boh.,36,321,1987
2. Háber,J., Kolešková,E., Klener,P., Slavíček,A.: Experience with Fluconazol in Oropharyngeal and Oesophageal Candidasis in Immunocompromise Patients. Lék. Obzor, XL, 1991,5, s.245-249
3. Astl,J., Slavíček,A., Betka,J., Límanová,Z.: Instrumentární a laserová chirurgie ektopické štítné žlázy na kořeni jazyka. Cs.Otolar. Foniatr., 41,5,1992, 262-2664.
4. Betka,J., Taudy,M., Kasík,P., Klozar,J., Slavíček,A., Skřivan,J.: Clinical Application of the CO2 Laser in Head and Neck Surgery. Čs. Otolaryngol a fon. 42,4, str. 203-217, 1993
5. Astl,J., Betka,J., Slavíček,A., Jablonický,P., Límanová.Z.: Heterotopics thyroid tissue. Head and Neck Disesases. Vol. 2,No 3/4,1993, pp 55-57
6. Slavíček,A., Betka,J., Miřejovský,P.: Plazmocytom hrtanu. Otolaryngol. /Prague/, 43,1994,4, s 260-262
7. Kaňa,R., Betka,J., Slavíček,A., Klozar,J., Taudy,M., Kasík,P.: Léčba papilomatosy hrtanu laserem - dlouhodobé výsledky 1982 - 1992 Otolaryngol /Prague/ 1995
8. Slavíček,A.: Bolesti hlavy očima ORL lékaře. Amireport, III, 1995, 4-5, s. 87-88
9. Slavíček,A., Jablonický,P.: Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii pomocí hlasových protéz. Otolaryngol. /Prague/, 44, 1995,2,74-77
10. Slavíček,A., Jablonický,P., Betka,J., Kasík,P., Novák,A., Jedlička,I., Novák,V.: Hlasové protézy - první zkušenosti. Otolaryngol. /Prague/, 44, 1995,2,77-81
11. Lukáš,J., Slavíček,A., Betka,J., Kasík,P., Miřejovský,P.: K problematice estezioneuroblastomu. Otolaryngol. /Prague/, 3, 1995, 3 , 150-154
12. Slavíček,A., Betka,J., Miřejovský,P.: Chondrosarkom hrtanu. Otolaryngol. /Prague/, 45,1996, 3 152-156
13. Slavíček,A., Jablonický,P., Betka,J., Kasík,P., Klozar,J.,Taudy,M.: Komplikace tracheoesofageální punkce a hlasových protéz. Otolaryngol. /Prague/ 46, 1997, 1, 36-40
14. Slavíček,A., Jablonický,P., Betka,J., Jedlička,I: Zkušenosti s tracheostomickou chlopní Bivona. Otolaryngol. /Prague/ 46, 1997, 1, s. 2-36
15. Slavíček,A., Betka,J., Jablonický,P.: Náhradní hlasové mechanismy po totální laryngektomii. Sborn. Lék., Vol.98 /1997/ No4.
16. Jedlička,I., Slavíček.A.: Hodnocení hlasů u pacientů s hlasovou protézou. Otolaryngol. /Prague/ 46, 1997, 4
17. Slavíček,A., Jablonický,P., Betka,J., Jedlička,I.: Voice restoration with voice prostheses. Poster ICOC Sydney 2/97, Abstract.
18. Slavíček., A., Jablonický, P., Betka,J., Novák,V.: Hlasová protéza LLAP - první zkušenosti. Abstrakta 60 ORL kongresu Motol 1997
19. Hodnocení hlasu po rehabilitaci pomocí hlasové protézy. Poster 60. ORL kongres ORL Motol 10-14.9.97 Abstrakta 60 ORL kongresu Motol 1997
20. Slavíček,A., Betka,J., Lukáš,Jř., Mrzena,J., Kasík,P., Petruželka,L.: Radioterapie v léčbě karcinomu hrtanu. Abstrakta 60 ORL kongresu Motol 1997
21. Slavíček,. A., Kasík, P., Betka,J., Klozar, J., Jablonický,P., Andrle,J., Petruželka, L.: Intraarterial chemotherapy of malignant oropharyngeal tumours. Suppl Europ.Arch. 1998, Abstract
22. Slavíček,A., Jablonický,P., Betka,J., Novák,V., Lašťovičková,B.: Mykotické a bakteriální osídlení silikonu hlasových protéz a jeho biodegradace. Otolaryngol /Prague/,46,1998,4
23. Slavíček,A., Jablonický, P., Susa,Z.:Zhodnocení výsledků spirometrie u pacientů po totální laryngektomii. Otolaryngol. /Prague/ 46, 1998, 1, 43-45
24. Slavíček,A., Klozar,J., Jablonický, P., Betka, J.: Prosthetic rehabilitation and evaluation of the quality of voice after total laryngectomy.Abstract. 1st. European week on the larynx voice and deglutition. Arcachon, France, 25-28.5.1998
25. Betka,J., Klimák,P., Taudy,M., Klozar,J., Astl,J., Slavíček,A.: Hypofaryngeální divertikl. Otolaryngol. /Prague/, 47, 1999, 4, s 195-201
26. Slavíček, A., Betka,J., Novák,V., Kinkal, J., Wasserbauer, R., Vymazalová, Z., Lašťovičková, B.: Biodegradace silikonu hlasových protéz. Sborn. Lék., Vol 101 (2000), No.4
27. Mrzena,L, Slavíček,A., Betka,J.: Chirurgická léčba jednostranné parézy hlasivky. Otolaryngol. /Prague/ 49, 2000, č.4,
28. Slavíček,A., Astl,J., Válková,D., Betka,J.: Slizniční melanomy hlavy a krku. Otolaryngol /Prague/ 49, 2000,2 96-101
29. Valková,D., Lischkeová,B., Slavíček, A.: Maligní melanom v ORL oblasti. Otolaryngol /Prague/ 49, 2, 2000, 2, 163-168
30. Slavíček,A., Astl,J., Válková,D., Betka,J., Petruželka,L., Maligní melanom sliznic hlavy a krku. Sborn. Lék., Vol 101 (2000), No.4
31. Slavíček A., Mrzena,L., Vrabec,P., Betka,J., Novák,V.: Řešení glotické stenózy pomocí laryngeálního kýlu. Otolaryngol. /Prague/ 50, 2001, č.2,s.
32. Valková,D., Slavíček.A.: Slizniční melanom v ORL oblasti. Čs. dermatovenerologie, 76,2001,s.32-35
33. Chirurgické možnosti rehabilitace hlasu. Kandidátská dizertační práce. Praha 2001
34. Mrzena,L., Betka,J., Laštůvka,P., Slavíček,A.: Laryngokély. Otolaryngol /Prague/ in press
35. Klozar,J., Kastner,,J., Taudy,M., Slavíček,A., Belšan,T.: Hojení dočasné mandibulotomie v podmínkách pooperační radiologie. Otolaryngol /Prague/ 50, 2001, 1, s.3-16

Organizace v níž působím


Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Kontakt:
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK, FN Motol
V Úvalu 54
150 00 Praha 5

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .