SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Vočka Zbyněk, Mgr., Bc.

[ odpovědi poradce ]
foto/vockaz.jpg

Stručný a výstižný profesionální životopis


Dosažené vzdělání:
- Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta – speciálně pedagogická andragogika
- Masarykova Univerzita Brno, Právnická fakulta - právo sociálního zabezpečení
- Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta - speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
- Pomaturitní studium - sociálně právní činnost
- Gymnázium Jakuba Škody Přerov

Praxe:
- Základní škola pro sluchově postižené Sv. Kopeček - vychovatel v experimentální třídě pro hluchoslepé
- Úřad práce v Olomouci - práce s osobami se změněnou pracovní schopností
- Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor sociálních věcí

Organizace v níž působím


Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje je orgánem, který, na základě zákonného zmocnění, řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení.

Kontakt:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
www.kr-olomoucky.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .