SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
15. 01. 2020 08:02 - Jitka
lékařské poradenství: nedoslýchavost; nezvratný stav;
Dobrý den.
Vcera mi udělil můj ORL lékař,že trpím nedoslýchavosti obou uši. Na auditu výsledky v pravo 15;20;30;25;50db,vlevo15;15;15;20;40db
Závěr..hypacus perceptiva 1utr,tinnitus
Zajímalo by mě jak je ono postižení vážné. Pan doktor řekl že stav je nezvratný a já při počátečním šoku,že ve svých 45letech začínám být hluchá se vůbec nezeptal jak je to vážné. Dotror mi předepsal sérii infuzí,dále pak B12,lék Vertimed 24mg a tebokan...
Děkuji za odpověď

21.01.2020 11:05: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den paní Jitko,
děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte.
Bohužel nemáme mezi sebou lékaře ORL – foniatra. Nicméně se pokusím Vám odpovědět na základě mých zkušeností v rámci odbornosti speciálního pedagoga a sociálního pracovníka.
Bohužel percepční nedoslýchavost je neléčitelná, lze ji jen stabilizovat, aby se stav nezhoršoval, což Váš lékař udělal předepsanou medikací.
Nedoslýchavost lze ve většině případů kompenzovat sluchadly. Každému však může vyhovovat jiný typ sluchadla, které je navíc potřeba nastavit tak, aby pomáhalo, ale nerušilo, což bývá i dlouhodobější proces. Znamená to, že výběr a naladění sluchadla je závislé na spolupráci mezi foniatrem, audiologickým asistentem a Vámi.
Sluchadla předepsaná lékařem jsou obvykle předepisována na dobu pěti let (tj. obvyklá životnost). To znamená, že nic nebrání tomu, abyste navštívila lékaře ORL – foniatra. Na základě již provedených vyšetření lze stanovit léčbu, prognózu a určit, zda je možné sluchovou ztrátu kompenzovat sluchadly či kochleárním implantátem. Tzn., že se domluvíte na nejvhodnějším typu sluchadla, které Vám lékař následně předepíše. U sluchadel všech typů je vyhláškou MZd určena spoluúčast pacienta na jeho úhradě, tzn., že část jeho ceny hradí Vaše zdravotní pojišťovna a část hradíte Vy, přičemž výše spoluúčasti se odvíjí od typu a ceny sluchadla. Na doplatek (tj. rozdíl mezi prodejní cenou a příspěvkem) je možné zažádat o příspěvek u některého z nadačního fondu (např. Konto Bariéry, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Ozvěna, Kolovrátek aj.). Kochleární implantáty jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Ve většině regionů existují sociální služby (typu NNO), které poskytují odborné poradenství v oblasti sluchového postižení a života s ním. Sdružují také osoby se sluchovým postižením a jejich blízké, čímž mj. dochází k neformální výměně zkušeností a informací.
Ještě dodávám, že dle Zákona č. 329/2011 Sb. byste mohla požádat o „příspěvek na zvláštní pomůcku“, což se netýká sluchadel aj. prostředků, hrazených ze zdravotního pojištění, ale patří sem světelná signalizace – např. domovního zvonku, titulkování TV pořadů, vibrační budík apod. pomůcky uvedené v zákoně. Žádáte na Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek, resp. dávek pro OZP a seniory.
Pokud Vám Vaše sluchové postižení způsobuje obtíže v práci, můžete jednak požádat na OSSZ o invalidní důchod a současně požádat Úřad práce o rekvalifikaci na jiný typ práce. Příjem z práce a invalidní důchod lze pobírat souběžně.
Dále – pokud máte obtíže v komunikaci a orientaci díky sluchové ztrátě a potřebujete dopomoc od někoho (rodina, známí aj.), zkuste si požádat o příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách. Žádáte opět na Úřadě práce.
Věříme, že Vám naše rada pomohla, a přejeme Vám vše dobré,
za tým i-poradny
Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .