SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
08. 03. 2010 14:38 - Justýna
sociálně právní poradenství: stráta sluchu
Dobrý den, před pěti lety mě postihla náhlá ztráta sluchu - jednostranně. V uchu není žádný zbytkový sluch. Příčina nezjištěna-přetrvává silný tinitus,tlak v hlavě, někdy bolesti hlavy a špatná stabilita, horší koncentrace a žádná sluchová prostorová orientace. Je mi 49 let a momentálně jsem evidovaná na ÚP a nemohu nalézt zaměstnání. Myslíte, že s tímto typem zdravotního postižení, mám nějakou šanci na získání alespoň částečného invalidního důchodu? Dosud jsem se snažila zařadit do pracovního i osobního života jako zcela zdravý člověk, ale už jsem velmi unavená. Děkuji předem za Váš čas a odpověď. Justýna

27.03.2010 18:53: Minářová Kristýna, Mgr.
Dobrý den
děkujeme, že jste se na nás obrátila.
Od 1.1.2010 se již nepoužívá pojem částečný invalidní důchod. Požívá se termín invalidita I., II. a III. Stupně. Aby jste získala alespoň invaliditu I. stupně, musíte být míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 35%. Procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanoví posudkový lékař. Posudkový lékař vychází z prováděcí vyhlášky 359/2009 o důchodovém pojištění, v níž jsou stanovena procenta u jednotlivých onemocnění.
Konkrétně sluchovým onemocněním se věnuje prováděcí vyhláška Oddíl B Sluch.
Zkuste si podat žádost o invalidní důchod. Formulář žádosti je k dispozici na OSSZ(Okresní správa sociálního zabezpečení). Formulář si vyzvednete, vyplníte a odnesete zpět na OSSZ. Dopisem budete informována, zda musíte dodat nějaká odborná vyšetření. Jakmile dodáte všechny potřebné dokumenty, pozvou Vás k posudkovému lékaři, který zhodnotí Váš zdravotní stav a přizná či nepřizná Vám invaliditu. Výsledek Vám ještě příjde i poštou. Proti rozhodnutí je možné podat námitku, poté i žalobu(neplatíte žádné soudní poplatky).
V případě, že Vám nebude cokoli jasného, kontaktujte mě na emailu kristyna.minarova@iporadna.cz.

S pozdravem

Kristýna Minářová, DiS.
InternetPoradna.cz

Následující text je vykopírován z vyhlášky(tučně jsem vyznačila místa, která si myslím, že se Vás týkají).

ODDÍL B
- SLUCH

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle míry snížení sluchu pro řeč, přítomnosti ušních šelestů, bolestí, poruch rovnováhy, závrati nebo poruch řeči, s dopadem na schopnost komunikace a sociální integrace.

Porucha sluchu se hodnotí v % podle Fowlera na frekvenci 500 - 4000 Hz. Hodnocení ztráty sluchu v dB se provádí na lepším uchu a vypočte se jako průměrná ztráta sluchu naměřená při tónové audiometrii (bez sluchadla) na kmitočtech 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz.

Úplná hluchota znamená, že sluchově postižený s jakýmkoliv zesílením zvuku nevnímá zvuk, pouze případné vibrace (ztráta slyšení 100 %, více než 90 dB).

Praktická hluchota znamená, že sluchově postižený vybavený sluchadlem vnímá zvuk mluvené řeči (ztráta slyšení 85 - 90 %, více než 70 dB), ale nerozumí.

Nedoslýchavost znamená, že sluchově postižený vybavený sluchadlem v tiché místnosti, ve které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez odezírání smyslu vyslovených jednoduchých vět alespoň v 90 %.
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|Položka | Druh zdravotního postižení |Míra poklesu |
| | |schopnosti |
| | |soustavné |
| | |výdělečné |
| | |činnosti v % |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|1. | Oboustranná úplná hluchota | |
| | | |
| | Posudkové hledisko: | |
| | | |
| | Toto zdravotní postižení se posuzuje podle | |
| | přílohy č. 4. | (35 - 60) |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|2. | Oboustranná praktická hluchota | |
| | | |
| | Posudkové hledisko: | |
| | | |
| | Toto zdravotní postižení se posuzuje podle | |
| | přílohy č. 4. | (35 - 60) |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|3. | Oboustranná úplná nebo praktická hluchota, | |
| | s těžkým porušením komunikačních schopností | |
| | v mluvené řeči a sociální dezintegrací | 70 - 80 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|4. | Oboustranná těžká nedoslýchavost (ztráta | |
| | sluchu v rozsahu 56 až 70 dB; ztráta slyšení | |
| | 65 - 85 %) | 30 - 40 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|5. | Oboustranná středně těžká nedoslýchavost | |
| | (ztráta sluchu v rozsahu 41 až 55 dB; ztráta | |
| | slyšení 40 - 65 %) | 20 - 25 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|6. | Oboustranná lehká nedoslýchavost (ztráta | |
| | sluchu v rozsahu 20 až 40 dB; ztráta | |
| | slyšení 10 - 40 %) | 10 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|7. | Objektivizovatelné poruchy rovnováhy (poruchy| |
| | vestibulárního ústrojí) | |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
| | a) s lehkými následky, lehká nejistota, | |
| | nepatrné projevy závratí při celodenním | |
| | zatížení, silnější nejistota a projevy | |
| | závratí při vyšších zatíženích psychických | |
| | a fyzických | 5 - 15 |
| +----------------------------------------------+----------------------+
| | b) s následky středního stupně, silnější | |
| | nejistota a projevy závratí už při | |
| | celodenních zatíženích nebo opakované prudké | |
| | závratě s vegetativními jevy, případně | |
| | s nevolností, zvracením při vyšších | |
| | zatíženích psychických a fyzických | 15 - 25 |
| +----------------------------------------------+----------------------+
| | c) s těžkými následky, prudké závratě, | |
| | značná nejistota a těžkosti už při chůzi, | |
| | stání a jiných fyziologických zátěžích, | |
| | případně při neschopnosti bez opory jít | |
| | nebo stát | 70 - 80 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|8. | Onemocnění středního ucha a bradavkového | |
| | výběžku | |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
| | a) vleklé záněty, s často recidivujícím | |
| | výtokem, chronická perilymfatická píštěl, | |
| | mírná porucha sluchu | 20 - 40 |
| +----------------------------------------------+----------------------+
| | b) stavy po operaci s otevřenou trepanační | |
| | dutinou, s trvalým výtokem vzdorujícím | |
| | léčbě, podle rozsahu komplikací | 40 - 60 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|9. | Maligní tumory v oblasti hlavy a krku | |
| | (hrtanu, mandlí, slinných žláz, jazyka, | |
| | hltanu a rtu) | |
| | | |
| | Posudkové hledisko: | |
| | | |
| | Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné | |
| | činnosti se stanoví podle rozsahu a tíže | |
| | postižení, klinického stádia, typu nádoru, | |
| | lokalizace, průběhu a výsledku léčby, | |
| | prognostických kritérií a reziduálních | |
| | funkčních následků, zejména v oblasti řeči, | |
| | přijímání potravy a znetvoření obličeje. | |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
| | a) po odstranění nádoru, při probíhajícím | |
| | onkologickém léčení | 80 |
| +----------------------------------------------+----------------------+
| | b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu | |
| | (zpravidla po dvou letech od ukončení léčby),| |
| | s lehčími funkčními následky | 30 - 40 |
| +----------------------------------------------+----------------------+
| | c) po dosažení stabilizace, se závažnými | |
| | funkčními následky v oblasti řeči, přijímání | |
| | potravy, znetvořením a nepříznivými | |
| | psychickými poruchami | 60 - 70 |
| +----------------------------------------------+----------------------+
| | d) nepříznivé formy, progredující, | |
| | recidivující | 90 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +
|10. | Komplikace provázející ušní onemocnění jako | |
| | je těžký tinitus, úporné závratě, úporná | |
| | cefalea, porucha sluchu, trvalý výtok | 30 - 50 |
+--------+----------------------------------------------+---------------------- +

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .