SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Dočekalová Markéta, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
Mgr. titul obor psychologie, rok ukončení 2017

Praxe:
Například v oblasti krizové intervence a práce s dětmi z náhradní rodinné péče

Kurzy a výcviky:
Kurz krizové intervence (déčko Liberec)
Sandtray (B- creative)
Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro školské poradenské pracovníky 1 a 2 Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI
Práce s dětskou kresbou

Školní psycholog na ZŠ

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .